Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 20.0x.FP5

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer.

FORBEDRET: Tegneregelen FKB_SOSI4_N1_Nova har fått noen forbedringer.

FORBEDRET: Tegneregelen Default (tilgjengelig for alle projeksjoner) er oppdatert.

  • Lagt til tekstur for UndersideAvJordlag
  • Lagt til regel for vegoppmerking
  • Lagt til regel for grunnundersøkelse (Geosuite prosjekter)
  • Lagt til regel for støy
  • Lagt til mulighet for å se koter på de vanligste vegflatene. (Disse kotene er som standard deaktivert, men kan aktiveres fra Presentasjonsoppsett

Utforsker

NYTT: Shift + Drag & Drop fjerner oppgaven(e) fra aktivt vindu. Trykk Shift og dra og slipp oppgaven/prosessmappen i aktivt vindu, og resultatfunksjonene til oppgaven(e) blir fjernet fra vinduet. Vil bare fungere for oppgaver/prosessmapper, ikke enkelt-objekt.

NYTT: Høyretrykke på en oppgave i utforsker > Check for Outdated tasks Det er mulig å sjekke om oppgavene er utdaterte (dersom det er en forandring i foregående oppgave(r)). En melding i Prosessinfo vil vises, og dersom oppgavene er utdaterte, vil meldingen vise hvilke foregående oppgave(r) som har endret seg og når.

View

NYTT: Tegneregeleditor (Drawing rule editor)

En første versjon av ny tegne-/presentasjonsregel editor som forenkler jobben med å lage tegneregeler. Denne versjonen inneholder kjente feil og mangler. Disse er listet nederst i brukerguiden (engelsk)som du finner her

Modelling

NYTT: Tegn objekt

Video av funksjonen her.

Nytt verktøy under modellerings-fanen.

Dette verktøyet er nyttig for å skape objekter med enkle (punkt, linje, overflate/polygon) geometrier. Det er for eksempel nyttig for å lage avgrensninger (objekttype Dataavgrensning), lage linjer som skal brukes og gjenbrukes som basislinjer for seksjons-presentasjoner, eller for å lage enkle objekter som gjerder, trær, hekker, stolper osv.

IMPORT

FORANDRET: Re-import

I tidligere versjoner, ved import av en fil som allerede var importert i en annen oppgave, fikk brukeren muligheten til å “Legge til” og importere filen uavhengig av den forrige importerte filen. En ny oppgave med nye objekter ble opprettet. Det ble funnet en alvorlig feil i denne prosessen som forårsaket at det ble opprettet løse objekter. Dette alternativet fjernes i denne versjonen. Brukeren må enten importere filen i den opprinnelige importoppgaven, eller døpe om / kopiere filen for å lage en ny importoppgave.

Innstillinger > Vinduer

NYTT: Lagt til mulighet for å deaktivere/aktivere asynkron opptegning. Den er som standard aktivert. I enkelte situasjoner når brukerne gjentatte ganger opplever “Novapoint has stopped working” kræsj-dialog, kan det være nyttig å bruke dette alternativet for å deaktivere asynkron opptegning. Når asynkron opptegning er deaktivert, fryser programmet mens opptegningen utføres.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:34 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.