Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 20.xx.FP6

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer.

Visning

FORBEDRET: Presentasjonsoppsett er forbedret. MarkdekkeflateUspesifisert fylles nå med en transparent tekstur. Kumnavn vises også.

FORBEDRET: Ny attributt “Vertikal avstand til objekt” er lagt til på Tekst render handler.

FORBEDRET: I Vektor Symbol render handler er det nå mulig å bla og velge symbol.

FORBEDRET: Tegneregel-editor er forbedret med mange bug-fikser. Oppdatert liste med kjente feil og mangler i siste versjon av brukerguiden finnes her

FORBEDRET: Presentasjonsregelen FKB_SOSI4_N1_Nova har blitt oppdatert

NYTT: To nye WMS maler er lagt til, Geonorge FKB4 og Topografisk norgeskart 3. Geonorge har oppdatert sine adresser og de nye malene inneholder nye lenker.

Import/eksport

NYTT: Konverteringsregel for IFC2x3 Konstruksjoner er lagt til. Dette er en eksempel konverteringsregel som bør kopieres og tilpasses slik at den passer ønsket prosjekt. Den siste regelen i filen importerer alle objekter som UklassifisertObjekt med unntak av ‘bolter’, ‘stikningsdata’ og ‘nivelleringsdata’.

FORBEDRET: GML import/eksport er forbedret.

NYTT: IFC - mulighet for å konfiugerer konverteringsregler for IFC eksport slik at en får Property Sets. Dette kan bli konfigurert for alle fag, men i denne versjonen er det lag til konverteringsregel med støtte for dette for VA.

Modellering

NYTT: I oppgavene for Terrengoverflate, Lag i grunnen, Bygning/Takflater, Strekk profil, Strekk vertikalt og Tegn objekt er det lagt til innstilling for å legge til generiske attributter til resultatobjekt(ene).

N > Innstillinger

NYTT: En ny innstilling “Tegn linjer med antialiasing” er lagt til under Vinduer-fanen. Når denne settes på, vil hakkete linjer vises finere.

Egenskaps-vinduet/Klassifisering

NYTT: Når et objekt som er et resultat av en Klassifiserings-oppgave velges, vil egenskapsvinduet vise hvilken Klassifiserings-oppgave den er et resultat av.

FORBEDRET: Boolske verdier er nå synlige i Egenskaps-vinduet, og mulige å legge til under genericPropertyList.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:36 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.