Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.xx.FP1

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

FORBEDRET: Åpning av 3D-vinduer fra “Vis i 3D” fra utvalgte oppgaver/objekter i Utforskeren er nå raskere. Disse vinduene åpnes nå med tegningsregel Sketch. Dette kan endres fra N > Innstillinger > Vinduer

Utforsker

NYTT: Velg flere import-oppgaver, høyreklikk og velg “Kjør valgte oppgaver”. En re-import av alle de valgte importoppgaver vil bli gjort (unntak er Geosuite Project og RailML import som må kjøres separat).

Sett inn

NYTT: Eksterne datakilder > Tekla Civil. Dette er en ny ekstern datakilde oppgave for finske brukere til å koble inn Tekla Civil funksjonalitet.

Modellering

Lag i grunnen

NYTT/ENDRET: Lag i grunnen-verktøyet er forbedret slik at når både inndata med punktgeometri og overflate å følge er kombinert, vil TIN-overflaten som skapes følge de valgte inndata-punktene (tidligere ble bare punkter ved avgrensningen inkludert i TIN-resultatet). Innstillingen for Fjern lange trekantsider fungerer også når både inndata og Flate å følge er valgt.

Veg, Høyde, Linje, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater

NYTT: I innstillings-dialogen er det lagt til mulighet til å angi fase, medium og generisk egenskap til resultatobjekter for relevante oppgaver.

Veg, Høyde, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater

NYTT: Prioritet i beregningsgrunnlag lagt til i Innstilling for veg, høyde, jernbane, terrengforming og skråningsflater. I Innstillinger i hvert verktøy kan brukeren gå inn i TIN-prioritet og endre prioriteten til beregningsgrunnlaget. Oppgaven på toppen av listen har høyeste prioritet.

Vis

Vis i tabell

NYTT: Du kan nå lagre og sammenligne resultateer hvis du f.eks. endrer og bygger vegen på nytt.

Tegneregel-editor

FORBEDRET: Bug-fikser i tegneregel-editor. Se oppdatert brukerguide her.

Leveranse

NYTT: Mulighet til å eksportere 3D-presentasjon til PDF3D

Kjør funksjonen og velg en 3D-presentasjon eller aktiv visning for å eksportere. Det anbefales at du bare bruker den for mindre deler av modellen, da 3Dpdf ikke støtter store mengder objekter. Bruk funksjonene under Velg objekter i verktøyet for å minimere antall objekter som skal eksporteres.

FORBEDRET: Presentasjoner for å erstatte håndbok R700 B-, C- og F-tegninger

Sist modifisert: 2019/04/11 07:39 av vn_no_jko