Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.xx.FP2

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

Topics

NYTT: Topics markører i Plan og 3D vinduene som viser status ved farge og type ikon. Du kan skru dem av og på, og opprettes i topics-vinduet, på hver sak.

Sett inn

NYTT: Eksterne datakilder > Design. Dette er en ny ekstern datakilde oppgave for å legge til prosjektert data fra andre programmer. For versjon FP2 er det ett nytt program tilgjengelig: Tekla Civil Design.

NYTT: Eksterne datakilder > WMTS. Støtte for WMTS (Web Map Tile Service). WMTS er kjappere enn WMS, men trenger en WMTS service.

Modellering

Veg, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater, Høyde

FORBEDRET: Prioritering i beregningsgrunnlag for Veg, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater, Høyde. I Innstillinger i hvert verktøy kan du nå bruke en samlingsoppgave, og den blir utvidet i tabellen.

Vis

Presentasjonsoppsett

NYTT: Fargefilter

Mulighet for å definere et fargefilter med semi-gjennomsiktige farger i tegningsregelen (masterfarger på noder). Det er ikke supportert på tema-regler og teksturer.

Tabellvisning

NYTT: kolonne for enhet

NYTT: alternativ for gruppering i innstilling (oppgave som første/siste undergruppe)

NYTT: hyperkobling lagt til for objektnavn for å linke til utforskeren

FORBEDRET: hastighet for visning av klassifiserings-oppgave

Volum

FORBEDRET: Nøyaktighet

FORBEDRET: Hastighet for beregning (også ingen validering under flatevalg til sluttvalg)

FORBEDRET: Prioritet-innstillinger inkludert for både basis og sammenligning

Tegneregel-editor

FORBEDRET: Bugfixer i Tegneregel-editor.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:41 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.