Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.xx.FP4

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

NYTT: Støtte for AutoCAD 2020 produkter

FIKSET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

NYTT: Åpne arbeidsdatasett fra startsiden

NYTT: Du kan nå velge hvor du skal lagre perm

NYTT: Du kan nå bruke en URL til å laste ned arbeidsdatasett direkte, URL-adressen er opprettet i QMM når du lager modellen/prosjektet, og kan sendes til alle brukere av den modellen. (Krever at Quadri server er oppgradert til TQ 3.FP4)

Tegneregeleditor

FORBEDRET: Mulighet til å lagre temaer separat fra presentasjonsoppsett

FORBEDRET: Ikke vis standardnode når ValidAsResult = False

FIKSET: Problem med å lese / skrive tegneregel med temaer

Konverteringsregler

FIKSET: Opprette nettelement uten å skape objekt

NYTT: Lagre knapp

NYTT: Opp/ned-knapper for å endre rekkefølge på linjer i konverteringsregler

Sett inn

FIKSET: Ortofoto viser ikke riktig i Easy Access selv om det er OK i Novapoint Basis

FIKSET: Feil når du zoomer inn for første gang i en visning med WMS

FIKSET: Kræsj når du klikker “Lagre som oppgave” mens en annen oppgave er i redigeringsmodus

FIKSET: SketchUp - Resultatobjekt legger ikke til endret

FIKSET: DGN Import: Mangler solid

FORBEDRET: GML import

FORBEDRET: SketchUp - Import Sketchup til Novapoint

NYTT: Konverteringsregel for SOSI 5

NYTT: Implementert re-import-alternativ i innstillinger: Les kun nye og endrede filer

NYTT: Importer fra mappe

NYTT: Import av DANDAS-format

NYTT: Mulighet til å kjøre oppgaver basert på forhåndsplanlegging, import kjøres som en batch, kan nå bruke Windows Task Scheduler til automatisk å starte en import fra en mappe og dele til serveren om natten for å oppgradere f.eks. terrengdata hvis nye/endrede filer, og legg til i modell. Bruksanvisning her.

Modellering (vertikalt/profil)

FIKSET: Feilrettinger og forbedringer

NP20 - > NP21 migrasjon

NYTT: Nytt verktøy - Oppgrader korridoroppgaver: Hjelp når du oppgraderer en modell fra NP20 til NP21, som brukes til å oppgradere oppgaver som: veg, jernbane og VA, og alle dens avhengigheter, inkludert linjene. Du kan velge hvilke du vil oppgradere og alt er gjort automatisk.

ProjectWise

FIKSET: Logg inn problem

FIKSET: Feil ved store filer

FIKSET: PresentAs DWG, KML, PDF3D

Presentasjon

FIKSET: Tegneregel Editor - Legge til innsettingspunkt til tegnemetode tekst

FIKSET: Tabellvisning kræsjet ved bruk av trim funksjon

Dynamisk spørring (områdeavgrensning)

NYTT: Alternativ for å velge en objekttype som skal klippes

NYTT: Områdeavgrensning eksport til fil

NYTT: Dynamisk spørring-kontroll som kan søke etter objekt-geometri

NYTT: Funksjonalitet for utvalg av objekter kun basert på attributtverdier

Eksporter

FORBEDRET: IFC eksport

FIKSET: Eksport av vegmodell som DWG eksporterer ikke alt (feilmelding)

Quadri Connector for Civil3D

FIKSET: Importerer ikke en sammenligningsoverflate (TIN-volum overflate)

FIKSET: Problem ved oppretting av oppgave

FORBEDRET: Oppdatering av oppgaven med nytt og eksisterende objekt er ustabilt

Quadri Easy Access

NYTT: Eksport av ortofoto til Quadri Easy Access

NYTT: Eksport av tekst til Quadri Easy Access

FORBEDRET: Transparens/hull i modellen fungerer nå i Quadri Easy Access

Sist modifisert: 2019/07/01 11:47 av vn_no_dso