Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Send info fra Novapoint Basis

Vi beklager at du tydeligvis har erfart en krasj med Novapoint Basis.

Vi jobber intenst med å gjør Novapoint så stabil som overhode mulig, og vet at slike avbrudd i arbeidet er utrolig irriterende!

Det er derfor til stor hjelp for oss - og i neste omgang deg - om du sender informasjon om dette til oss ved å trykke den grønne knappen.

Vi kan da sammenholde dette med informasjon fra andre brukere, og på denne måten raskere fjerne årsakene til at problemet oppstod.

Dersom du trykker knappen Detaljer så ser du hvilken informasjon som sendes til oss. Informasjon blir kun benyttet til å finne ut av hva som gikk galt.

Eksempel på utfylling av feilrapport

Sammendrag: Krasjet ved import av SOSI-fil

Trinn for trinn:

1. Hadde en tom modell
2. Valgte konverteringsregelen "SOSI-fil versjon 4.5" (bare bygninger nivå 4)
3. Krasjet under konverterting

Resultat: Novapoint krasjet!

Andre kommentarer: Jeg har testet fila i SOSI-Vis/SOSI-kontroll og det ble ikke rapportert om feil i denne.

Sist modifisert: 2012/10/20 21:01 av admin
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.