Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Import Wizard

Det er et generelt begrep i ​​Novapoint 19 å bruke importveiviseren til å laste eksterne data inn i modellen. Dette gjelder også for geoteknikken, men import av geoteknikk har en betydelig forskjell fra annen import. Ved import av geoteknikk behøver man ikke konfigurere eller velge noen konverteringsregel. En konverteringsregel er ikke nødvendig i dette tilfellet, siden datastrukturen for GeoSuiteprojekt er identisk med modellen i Novapoint!

Vi vil i denne delen vise hvordan du legger GeoSuitedata inn en Novapoint 19 modell. Det er ingen krav om at man må ha GeoSuite Toolbox installert på datamaskinen. Det er tilstrekkelig med Novapoint 19 Base.

Forbered GeoSuite database for import

For å lese geoteknikk fra GeoSuite Toolbox direkte inn i modellen i Novpoint, krever dette utarbeidelse av GeoSuite prosjektet.

Det er et krav at du har full kontroll over koordinatsystem (CRS) som data i GeoSuite prosjektet bruker. Dette må ha blitt registrert i GeoSuite Toolbox. Dette kravet betyr at du har lagt inn plan- og høyde systemer i GeoSuite. For dette, kan du se dokumentasjonen for GeoSuite Toolbox. Etter å ha forberedt prosjektet kan det lastes inn …

Start Import Wizard

 1. Aktiver panel “Sett inn” og velg “Import”
 2. Sett inn et beskrivende navn for importaktiviteten og indiker under hvilken prosess i prosesstreet, denne importen passer
 3. Nå klikker du på “Velg filer” - Velg filtypen til “GeoSuite Project (*.dbs;*.dbsx)“
 4. Bla til prosjektmappen som inneholder det aktuelle GeoSuite-prosjektet
 5. Velg filen Autograf.dbs
 6. Hvis GeoSuite prosjektinnstillinger for koordinatsystemer (CRS) er korrekt, vil importveiviseren åpnes. (Hvis det er forskjell mellom Novapoint-modellens innstillinger og GeoSuite-prosjektet, vil du bli spurt hvordan du ønsker å håndtere dette. Dette scenariet er beskrevet, men ikke her.)
 7. Importveiviseren inneholder to deler som påvirker GeoSuite-prosjektet spesielt:
  Språk: Som nevnt tidligere, er GeoSuite spesielt tilpasset svenske og norske standarder. Denne delen beskriver hvordan Importveiviseren har forstått hvilken standard GeoSuite-prosjektet har. Om dette avviker fra hva det faktisk er, må man undersøke GeoSuite-prosjektets opprinnelse - svensk eller norsk.
  Import: Her kan du definere hva som skal importeres fra GeoSuite-prosjektet. Standard er at all geoteknisk tolkning utført i prosjektet blir inkludert, men ingen rådatafiler (fra boring i felt) og linjer lagret / brukt i GeoSuite-prosjektet. Velg for å endre dette hvis nødvendig.
 8. Velg å gå videre med [OK]-knappen når alle innstillingene er fullført
 9. Innlesing begynner, og før du er ferdig med oppgaven kan du forhåndsvise resultatet av importen. Se avsnittet om Presentasjonsoppsett
 10. Hvis alt ser bra ut - avslutt importen ved å velge [OK] lengst til høyre i importverktøyet.
Sist modifisert: 2014/04/08 11:10 av vn_no_ruj