Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon NP 21.FP1

Innlesing av grunnboringsdata fra GUDB

For å kunne lese inn grunnboringsdata fra GUDB i Novapoint 21, må du først installere Quadri API 2.0 på din PC. Dette API'et kan du laste ned og installere fra vår nedlastningsside: https://www.novapoint.no/downloads/novapoint/21/

Sist modifisert: 2018/08/16 07:07 av vn_no_jeh