Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Støy

Trimble Novapoint Støy beregner vegtrafikkstøy i henhold til Nordisk beregningsmetode og gjeldende EU-krav til kartlegging. Egner seg både for raske oversikter og detaljerte beregninger. Krav til faglig kunnskap innen akustikk er redusert til et minimum. Resultater kan vises rett på kart som tabeller og fargelegginger eller i detaljerte utskrifter.

Enten du har prosjektert en ny veg i Novapoint eller bare skal ta en rask titt på eksisterende situasjon, kan du bruke Novapoint Støy uten å ha dyptgående kjennskap til støyberegning. Kun ved spesielt kompliserte tilfeller vil du trenge mer ekspertise enn programmet har innebygd.

Inndata

En QUADRI terrengmodell er basis for beregningen. Du kan konstruere denne direkte i Novapoint eller importere fra andre format, f.eks. DWG og SOSI. Justeringer i modellen kan du gjøre fra Novapoint. Andre inndata som trafikkmengde og fart gir du inn i oversiktlige dialogbokser.

Beregning

Beregningen skjer i henhold til Nordisk Beregningsmetode for vegtrafikkstøy, sist revidert i 1996. Alle detaljer om beregningene kan du få ut som rapporter eller eksportere til f.eks. Excel. Refleksjon fra vertikale flater (støyskjermer, bygninger og bakenforliggende fasade) kan beregnes.For hvert beregningspunkt kan du lagre beregninger for så mange forskjellige alternativ du vil. Dette gjør det lett å sammenligne tiltak og presentere dem på en oversiktlig måte.

Støyskjermer og bygninger

Du kan lett variere utformingen av støyskjermer og bygninger og beregne effekten av endringer. Du kan velge om støyskjermer skal betraktes som reflekterende eller absorberende. En bygning kan ha tilknyttede beregningspunkt og få satt farge i henhold til beregnet verdi for disse.

Beregningspunkt

Du kan definere beregningspunkt frittstående, foran fasade eller i rutenett. Hvert punkt kan ha flere etasjer og kan være tilknyttet en bygning.

Presentasjoner

Beregningsresultatene kan du presentere rett på kartet med tekst og farger eller i detaljerte rapporter. Flere alternative beregninger kan presenteres samtidig. Et rutenett med beregningspunkt danner grunnlag for beregning av støykoter. Støykoter kan du presentere både som linjer og som fargelagte flater.

Beregning i nettverk

Beregningsoppgaver kan eksporteres til flere PCer i nettverket. Ved å installere en lisensfri skjermsparer kan andre PC`er hjelpe til med beregningene. Dette utnytter ledig datamaskinkapasitet til å redusere beregningstiden vesentlig.

Tilleggsmodul

Det finnes en tilleggsmodul til Novapoint Støy. Novapoint Støy Jernbane gir mulighet til å beregne også jernbanestøy etter gjeldende nordisk metode. Novapoint Støy er utviklet av SINTEF og vedlikeholdes av Trimble på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Novapoint

Sist modifisert: 2017/01/27 16:08 av vn_no_khu