Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Kjente feil og mangler

Arealplan

Problem med eksport av Arealplan fra AutoCAD til Novapoint Basis

Hvis det blir problemer (med eller uten kræsj) ved eksport av arealplan fra AutoCAD til Novapoint Basis:

  1. Sørg for at det er satt ut planid i planen
  2. I Basis, høyreklikk på arealplanoppgaven, “Velg resultat” og trykk <del> for å slette alle tidligere resultat.
  3. Prøv eksport på nytt

Feil i SOSI-kontroll ved eksport med REGULERTHØYDE

Hvis REGULERTHØYDE ikke er heltall, blir desimalskilletegn feil ved eksport. For å få det korrekt, kopier inn følgende zip-fil SosiEksportFiler til din katalog for egendefinerte konverteringsregler og pakk den ut.

Under eksport til SOSI, velg så den aktuelle konverteringsregelen med “v2” til slutt fra “Egendefinerte” konverteringsregler.

Novapoint Basis

3D presentasjon

I 3D-presentasjoner der transparens er brukt, er det ikke mulig å velge objektet som skal være transparent ved å velge peke med markør i vinduet. Løsning er å velge oppgave og bruke Velg resultat.

Innstillinger (Veg, Høyde, Linje, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater)

Hvis en bruker oppretter/redigerer en av disse oppgavetypene og bruker de nye mulighetene i Innstillinger (introdusert i NP21.0x.FP1) for disse oppgavene, og oppgaven åpnes og redigeres/reberegnet i NP21.0x, vil innstillingene som er satt med FP1-versjonen være tapt.

Prioritet i innstillinger (Veg, Høyde, Linje, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater)

Når du oppretter en ny oppgave og går inn i innstillinger og sjekker prioritetslisten UTEN klikke for å redigere prioritetsliste og lagre innstillinger, vil prioriteringslisten (i de fleste tilfeller) endres når du redigerer oppgaven. Når du åpner Innstillinger igjen for å redigere oppgaven, vil prioriteringslisten gjenspeile beregningsrekkefølgen.

Funksjoner som har medium som ikke er satt til På terreng, vil bli oppført i prioriteringslisten, men ikke brukt i beregningen.

Novapoint Veg

Novapoint Jernbane

Novapoint Tunnel

  • LandXML eksport: Eksport av langsgående linjer virker ikke som det skal.
  • Avstandskart tegnes ikke ut for alle situasjoner.
Sist modifisert: 2019/04/01 20:47 av vn_no_khu