Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Novapoint 21.FP4

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

NYTT: Støtte for AutoCAD 2020 produkter

FIKSET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

NYTT: Åpne arbeidsdatasett fra startsiden

NYTT: Du kan nå velge hvor du skal lagre perm

NYTT: Du kan nå bruke en URL til å laste ned arbeidsdatasett direkte, URL-adressen er opprettet i QMM når du lager modellen/prosjektet, og kan sendes til alle brukere av den modellen. (Krever at Quadri server er oppgradert til TQ 3.FP4)

Tegneregeleditor

FORBEDRET: Mulighet til å lagre temaer separat fra presentasjonsoppsett

FORBEDRET: Ikke vis standardnode når ValidAsResult = False

FIKSET: Problem med å lese / skrive tegneregel med temaer

Konverteringsregler

FIKSET: Opprette nettelement uten å skape objekt

NYTT: Lagre knapp

NYTT: Opp/ned-knapper for å endre rekkefølge på linjer i konverteringsregler

Sett inn

FIKSET: Ortofoto viser ikke riktig i Easy Access selv om det er OK i Novapoint Basis

FIKSET: Feil når du zoomer inn for første gang i en visning med WMS

FIKSET: Kræsj når du klikker “Lagre som oppgave” mens en annen oppgave er i redigeringsmodus

FIKSET: SketchUp - Resultatobjekt legger ikke til endret

FIKSET: DGN Import: Mangler solid

FORBEDRET: GML import

FORBEDRET: SketchUp - Import Sketchup til Novapoint

NYTT: Konverteringsregel for SOSI 5

NYTT: Implementert re-import-alternativ i innstillinger: Les kun nye og endrede filer

NYTT: Importer fra mappe

NYTT: Import av DANDAS-format

NYTT: Mulighet til å kjøre oppgaver basert på forhåndsplanlegging, import kjøres som en batch, kan nå bruke Windows Task Scheduler til automatisk å starte en import fra en mappe og dele til serveren om natten for å oppgradere f.eks. terrengdata hvis nye/endrede filer, og legg til i modell. Bruksanvisning her.

Modellering (vertikalt/profil)

FIKSET: Feilrettinger og forbedringer

NP20 - > NP21 migrasjon

NYTT: Nytt verktøy - Oppgrader korridoroppgaver: Hjelp når du oppgraderer en modell fra NP20 til NP21, som brukes til å oppgradere oppgaver som: veg, jernbane og VA, og alle dens avhengigheter, inkludert linjene. Du kan velge hvilke du vil oppgradere og alt er gjort automatisk.

ProjectWise

FIKSET: Logg inn problem

FIKSET: Feil ved store filer

FIKSET: PresentAs DWG, KML, PDF3D

Presentasjon

FIKSET: Tegneregel Editor - Legge til innsettingspunkt til tegnemetode tekst

FIKSET: Tabellvisning kræsjet ved bruk av trim funksjon

Dynamisk spørring (områdeavgrensning)

NYTT: Alternativ for å velge en objekttype som skal klippes

NYTT: Områdeavgrensning eksport til fil

NYTT: Dynamisk spørring-kontroll som kan søke etter objekt-geometri

NYTT: Funksjonalitet for utvalg av objekter kun basert på attributtverdier

Eksporter

FORBEDRET: IFC eksport

FIKSET: Eksport av vegmodell som DWG eksporterer ikke alt (feilmelding)

Quadri Connector for Civil3D

FIKSET: Importerer ikke en sammenligningsoverflate (TIN-volum overflate)

FIKSET: Problem ved oppretting av oppgave

FORBEDRET: Oppdatering av oppgaven med nytt og eksisterende objekt er ustabilt

Quadri Easy Access

NYTT: Eksport av ortofoto til Quadri Easy Access

NYTT: Eksport av tekst til Quadri Easy Access

FORBEDRET: Transparens/hull i modellen fungerer nå i Quadri Easy Access

Oppdateringer i Novapoint Veg

Her er nyheter og endringer kun relevant for det norske markedet.
For alle nyheter og endringer gå til den internasjonale siden.

Vegstandard

NYTT: Ny vegstandard ihht Statens vegvesens håndbok N100 fra 2018.

Linjekonstruksjon

NYTT: Standarder for N100 fra 2018 er kommet med.

ENDRET: Standardnavnene er endret noe så de er mer informative i forhold til håndboken de hører til (2013/2015/2018).

Tverrfallsberegning

FORBEDRET/RETTET: Tverrfallsberegning ved lange klotoider i S-kurve kunne bli feil i noen situasjoner.

Sporingsanalyse

NYTT: Sporingskjøretøy for N100 fra 2018 er kommet med.

ENDRET/FJERNET: Ryddet i eldre standarder for dimensjonerende kjøretøy og endret på navningen for bedre lesbarhet.

Eksport fra Basis

FORBEDRET/RETTET: Eksport til SOSI 4.0/4.5 inneholder nå vegkantlinjer med objekttypen 'StikningsdataLinjeOverflate'.

RETTET: Eksport til SOSI med konverteringsregelfil 'Veglinje til VegSenterlinje” manglet en nødvendig attribut.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

RETTET: Feil i utbrettet perspektiv tegningen som viser avstanden mellom to flater er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint VA|Kabel

Konstruksjon

RETTET: Endepunkt på ledning ved flytting av kum ble feil etter at funksjonen “Flytt ledning til kumkant” ble benyttet.

RETTET: Helning på ledning (delstrekning) ble feil ved innsetting av horisontalt knekkpunkt.

RETTET: Kummer ble ikke flyttet ved bruk av funksjonen “Avsett” når trase var relatert til veg-/jernbane modell.

RETTET: Ved bruk av funksjonen “Ikke vis i grafikk” ble ikke visningen mellom plan- og vertikaltegning synkronisert i enkelte tilfeller. Presentasjon av trase i plan viste forrige trases vertikal.

RETTET: Dialogen i funksjonen “Endre flere egenskaper” viste en “ikke-eksisterende” dimensjon for kjegle.

RETTET: Ved å aktivere funksjonen “Vis avvinkling i kum” i Verktøy-menyen påvirket denne grafisk visning i temporær vertikaltegning. Deler av terreng og ledninger ble ikke vist, og det kunne “henge igjen” visning fra forrige aktive trase. Gjelder for traseer som har felles node(r).

NYTT: Lagt inn mulighet for å sentrere ledninger i generelle koblinger. Funksjon tilgjengelig på Kobling-høyreklikkmeny.

Konfigurasjon

RETTET: Støtte for spesialtegn

RETTET: Egendefinerte linjetypefiler (lin) ble ikke lest

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • NYTT: Egendefinerte skilt - Det er nå mulig å lage egendefinerte skilt fra lukkede polylinjer (#HAN-1504)
 • NYTT: 3D-skilt - Nå er det støtte for å lage flere varianter av hel- og halportal i 3D (#HAN-1595)
 • FORBEDRET: 3D-skilt - Forbedret funksjonalitet i “Tegn 3D-skilt” for rask 3D (#HAN-1461)
 • FORBEDRET: 640.30 - Geometien for skilt er oppdatert (#HAN-1518)
 • FORBEDRET: 828.2-3 - Støtte for visning til høyre og venstre (#HAN-1565)
 • RETTET: 75x.xx - Bokstaven “g” i “Ring” var for stor hvis ikke etterfulgt av et tall (#HAN-1515)
 • RETTET: 75x.xx - Service symbol hadde ikke størrelsen 12/7 TH i høyde (#HAN-1514)
3D-Skilt (Portal)

Det er nå støtte for å lage skiltoppsett med hel- og halvportal.

Egendefinerte skilt

Nå er det støtte for å legge inn “egendefinerte” skilt. Skiltene benytter lukkede polylinjer som datagrunnlag. Skiltene som lagres kan ikke redigeres dynamisk i programmet, men kan benyttes i:

 • Skiltlister
 • 3D-skilt
 • Lagre til Quadri


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • NYTT: RMTABLE - Funksjonen benytter nå standard AutoCAD tabell (#HAN-1462)
 • FORBEDRET: Sykkelfelt - Funksjonen kan nå følge en polyline (#1506)
 • FORBEDRET: RMTABLE - Flere datatyper kan vises i tabellen (#HAN-1560)
 • RETTET: RMTABLE - Verdien for “merknad” ble ikke med i tabellen (#HAN-1641)
 • RETTET: Lagre til Quadri - Det var en feil på lagring av linjer hvis verdien på fra/til var 0 for begge (#HAN-1478)
 • RETTET: Lagre til Quadri - Programmet feiler ikke ved lagring hvis polygon ikke kan dannes (#HAN-1500)
Sist modifisert: 2019/04/02 22:12 av vn_no_lst
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.