Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Novapoint 21.FP4a

Oppdateringer i Novapoint Veg

Her er nyheter og endringer kun relevant for det norske markedet.
For alle nyheter og endringer gå til den internasjonale siden.

Vegstandard

RETTET: Breddeutvidelse ble for smal/trukket fra for mye når vegbredden er over 3,25m.

FORBEDRET: Breddeutvidelsetabeller oppdatert ihht Svv N100 (2018)'s oppdateringer fra mai 2019.

Oppdateringer i Novapoint VA|Kabel

Rapporter - Volumberegning

RETTET: Volum per trase seksjon ble ikke inkludert i rapporten, kun totalvolum ble vist, dersom mappen der Quadri modellen ble lagret inneholdt bokstavene ø-æ-å, Ø,Æ,Å.

Grøft tverrprofilberegning

RETTET: Beregning kræsjet i noen tilfeller når ledningen gikk forbi enden av grøfta.

Tegn modell som SOLID i AutoCad

RETTET: Feil i 3D tegn modell som SOLID i AutoCad til DWG, none 3D objekter manglet.

Sist modifisert: 2019/06/25 09:54 av vn_no_int
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.