Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tunnel

Tunnel Design dialogen: Visning av skannerdata: Skannerdataene vises feil i forhold til tverrsnittet.

GUDB

Hvis du henter borehullsdata fra GUDB inn i et datasett som er knyttet til et server-prosjekt, så krasjer Novapoint. Foreløpig løsning: Du må først hente GUDB-dataene inn i et lokalt arbeidsdatasett som du så importerer inn i arbeidsdatasettet du har koblet mot serveren.

Sist modifisert: 2019/10/01 14:16 av vn_no_jeh