Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Novapoint 21.FP4b

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

RETTET: Krasj eller heng ved uttegning i 3D for noen prosjekt

RETTET: Krasj eller heng ved uttegning utbrettet perspektiv

Oppdateringer i Novapoint VA|Kabel

Presentasjon - Lengdeprofil

RETTET: Krasj ved uttegning av Lengdeprofil i AutoCAD 2020 [TOM-3334]

Presentasjon - Tverrprofil

RETTET: Ved uttegning av VA-Trase i Veg-Tverrprofil, ble ledninger og grøft forskjøvet og dermed tegnet feil sted [VIK-2041].

Rapporter

RETTET: Pga av Windows “Clean Up”, mens Novapoint var aktiv, ble temporær VA config fil delvis slettet, og ga dermed feilmelding [TOM-3071].

Kan også evt manuelt fikses ved å benytte funksjonen “Reset User setting”, og huke av for sletting av Temp mappe.

Konfigurasjon

RETTET: Nye materialtyper ble ikke oppdatert i ledning-/kum tabellene hvis ikke Konfigurasjon ble lukket og så åpnet igjen [TOM-3377].

Sist modifisert: 2019/10/03 11:43 av vn_no_dso