Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Linjekonstruksjon

Hvor lang senterlinje kan jeg ha og bør jeg lage delstrekninger?

Svar: Linjekonstruksjonen og vegmodellen støtter opptil 2500 elementer. Om det vil være behov for delstrekninger varierer fra prosjekt til prosjekt avhengig av detaljering av terrenget. Merk at linjekonstruksjonen og vegmodellen kan oppleves treg avhengig av hvilke oppgaver som benyttes som beregningsgrunnlag og illustrasjonsobjekter.

Dialogen krasjer

Svar: Det er mange mulige grunner til at linjekonstruksjonsdialogen kan krasje under oppstart, ved valg av linje eller under bruk. Ofte er det en lokal feil på brukerens maskin som har oppstått som følge av mangel i hardware eller software. Det kan være innstillinger på maskinen, feil i Novapoint-programvaren, i CAD-programvaren, i tegningen eller også tidvis for lite minne/RAM.

Hver gang man får en krasj i AutoCAD bør man minimum restarte AutoCAD om man ikke blir tvunget til det. Restart av Novapoint kan også være lurt, men ikke nødvendig.

Under er noen forslag til løsninger. Noen av fremgangsmåtene vil tilbakestille firmaoppsett så det kan være du har behov for å kontakt din IT etter du er ferdig for å få på plass alle oppsettene på korrekt måte.

Feilen kan være knytte til…

… bruk av den spesifikke linjen i tegning:

 • Oppstår feilen i et annet prosjekt?
 • Gjør samme operasjon på en kollegas datamaskin og se om samme feil oppstår i samme prosjekt med samme linje(r)
 • Slett linjen fra tegningen og tegner den ut på nytt med Linjekonstruksjonen. Prøv deretter å hente inn linjen fra tegning via Linjekonstruksjon. Uttegningen kan ha vært feil.
 • Lagre linjen som TIT/NYL eller XML og deretter hente linjen fra fil
 • Prøv å kjøre Reset User Settings
 • Prøv å kjøre Reset Settings to Default (i praksis “Reset User Settings” for AutoCAD)

… feil i kart eller andre XREF:

 • Prøv å starte Linjekonstruksjon/hente linjen fra prosjektet i en tom tegning
 • Rydd opp feil og tunge tegninger med ulike CAD-kommandoer (CONVERT, PURGE, AUDIT etc.)
 • Det kan være benyttet UNC-filsti til tegningen eller prosjektet
  * (UNC-filsti er av typen \\server-s12\Prosjekt\Oppdrag… Det må benyttes mappede nettverkslenker av typen M:\Oppdrag… eller liknende.)

… manglende filer i CAD-programvaren:

 1. Slå av Novapoint og CAD
 2. Start CAD alene (ikke via Novapoint)
 3. Slå deretter av CAD
 4. Start CAD fra Novapoint

… CAD-profilen for Novapoint:

 1. Slå av Novapoint og CAD
 2. Kjør CAD-programvarens reset: 'Reset settings to Default'
 3. Start CAD fra Novapoint igjen.
 4. Gå til Options > Profiles
 5. Sett «Unnamed profile» som 'current'
 6. Slett Novapoint-profilen knyttet til Novapointversjonen din
 7. Slå av CAD
 8. Start deretter CAD fra Novapoint igjen
 9. CAD-profilen for Novapoint er nå tilbake.
 10. Test Linjekonstruksjonen

I noen tilfeller kan det være behov for å gjenopprette ditt oppsett i firmaprofilen din som skaper disse filene da noen har eget oppsett for dette.

… grafikkortet:

 • Slå av visning av LineWeight i AutoCAD (kommando LWDISPLAY i CAD)
 • Slå av Graphic Performance i AutoCAD (kommando GRAPHICSCONFIG i CAD)
 • Slå av alle “SNAP”-funksjoner (trykk F3, F4, F6, F10, F11 i CAD)

… programvaren:

 • Reinstaller Novapoint og CAD-programvaren

Om ingen av løsningene over fungerer kan det være maskinen bør formateres og alt installeres på nytt.
!! Som en siste løsning bør man vurdere om det er på tide med en ny maskin eller å bytte ut/oppgradere komponenter!!

Feilmelding 400025: Koordinatreferansesystemet er ikke definert

Vi ønsker å få tilsendt prosjekter hvor man opplever dette ved åpning av f.eks. linjeoppgave i Linjekonstruksjonen.

Vi erfarer at restart av Novapoint eller PC vil kunne løse problemet.

Gripspunktene er for store

I blant opplever man at gripspunktene og tallene i Linjekonstruksjon blir veldig store og det gjør at man ikke ser hva man jobber med. Dette gjelder særlig i påkobling mellom to veger eller på mindre adkomstveger

Dette kan løses på to måter:

 1. Endre skala på tegningen
  a) Sørg for at riktig tegning er markert (horisontal eller vertikal)
  b) I AutoCAD, gå til Novapointbåndet
  c) Gå til Skala og reduser skaleringen. Trykk OK.
  d) Frisk opp tegningen ved å skrive RE, REGEN eller REGENALL.
   
 2. Slå av LineWeight
  I AutoCAD er det mulig å slå av og på LineWeight ved å skrive LWDISPLAY i kommandofeltet. Sett verdien til OFF. Det er også mulig å slå av LineWeight via en knapp i AutoCAD.

Jeg får ikke flyttet linjen min uten at den blir "IKKE OK"

Svar: Dersom du har en komplisert linje å flytte kan du gjøre det lettere ved å lage en hjelpelinje i Linjekonstruksjonen som strekker seg fra endringsstart til endringsslutt. Når denne linjen er “OK” kan du bare flytte referanselinjen for vegmodellen til denne og tilpasse parametrene.

Hvordan parallellforskyver jeg elementer i linjeberegningen?

Svar: Markér linjeberegningen slik at gripspunktene blir aktive. Trykk på grippunktene du ønsker å flytte mens du holder SHIFT-knappen inne på tastaturet. Nå kan du markere flere gripspunkt og flytte disse mens de beholder sin innbyrdes avstand.

Linjen min blir aldri "OK"

Svar: Dette kan det være flere årsaker til at linjeberegningen er “IKKE OK”.

 1. Innspenning, er dette satt opp korrekt? Husk at det er mange mulige kombinasjoner for innspenning mellom elementene, og oppsettet av dette må være korrekt.
 2. Fastpunktene for elementene kan være dårlig plassert. Dersom plasseringen av fastpunktene/grippunktene for linjen er feil går ikke linjeberegningen igjennom. Når det er dårlig plass til kurver, klotoider eller rettlinjer kan det være vanskelig å finne riktig plassering for gripspunktene. Gå tilbake noen steg i arbeidet ved å trykke på Angre-knappen, redusere radiusene ved å “fjerne en 0-null”.

Angre-knappen fungerer ikke

Svar: Har du trykket på “riktig” angre-knapp? Angre-knappen i Linjekonstruksjonsdialogen gjelder for endringer i denne dialogen, mens angre-knappen i AutoCAD-vinduet gjelder for endringer i AutoCAD utenom Linjekonstruksjonen.

Linjekonstruksjonen er treg

Svar: Noen ganger er linjekonstruksjonen merkbart treg. Dette ser noe som kan oppleves ved veldig lange linjegeometrier, veldig detaljrikt beregningsgrunnlag/illustrasjonsobjekter eller når det er mange lagrede Alternativer i linjekonstruksjonshistorikken.

Det er mulig å slå av Automatisk lagring til Quadrimodellen ved å gå til nedtrekksmenyen Linje og trykke på Automatisk lagring. Når dette er gjort er det lurt å lagre linjen manuelt regelmessig for å ikke miste data om noe skulle slutte å fungere. Mer om dette her.

Det er også mulig å fjerne noen av alternativene dine i Historikk-fanen i Linjekonstruksjon ved å høyreklikke på en historikklinje og velge Alternativ, eller dobbeltklikke på en av symbolene , slik at disse forsvinner. Når du tegner ut linjen og åpner den på nytt i linjekonstruksjonen så skal det gå bedre.

Spørsmål om å "Laste flere enn 20 alternativer"

Svar: Dette er et spørsmål som kommer opp når du har mange alternativer i Historikk-fanen. Du kan begrense lastingen av alternativer om du ønsker det. Dette vil gjøre linjekonstruksjonen raskere. Det anbefales å fjerne noen alternativer om disse ikke lenger er nødvendig å beholde.

Sist modifisert: 2019/01/11 14:22 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.