Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vertikalgeometri

Vertikalgeometrien er viktig for å komplettere linjegeometrien slik at den får høyder langs den horisontale kurvaturen.

Terrenglinjen er borte

Svar: Det kan være flere årsaker til dette.

  • Har du husket å legge til beregningsgrunnlag i Linjeoppgaven?
  • Vis i 2D senterlinjen sammen med beregningsgrunnlaget i Novapoint Basis. Overlapper de?
  • Zoom ut i vertikaltegningen. Noen ganger kan det være at terrenglinjen ikke synes siden visningen er midtstilt mellom terreng og lag i grunnen som ligger dypt (f.eks. Bunnflate fjell).
  • Er Terreng slått av i Linjekonstruksjonen? Se om Terreng i statuslinjen nederst til høyre for OK/IKKE OK er grå (AV) eller svart (PÅ). Det er også mulig å slå dette av/på via nedtrekksmenyen Vis > Visning. Gå til fanen Vertikaltegning og slå på Terreng.
  • Sjekk Terrengoppsettet under Data-menyen (Data > Terrengoppsett) om Terrengoppsettet hentes fra 'Aktiv vegmodell' eller fra 'Quadrimodellen'. Quadrimodellen er normalt det beste da terrenget hentes fra beregningsgrunnlaget for linjeoppgaven.

Vertikaltegningen krasjer

Svar: Det kan være flere årsaker til dette.

  • Prøv å gjøre samme operasjon i en tom DWG etter å ha restartet CAD-programvaren. Det kan være tunge tegninger som forårsaker dette.
  • Prøv å fjerne/minske beregningsgrunnlag eller illustrasjonsobjekter.

Se også avsnitt for 'Dialogen krasjer' under FAQ for Linjekonstruksjon.

Illustrasjonsobjekter mangler

Svar: Sjekk at du har valgt riktige illustrasjonsobjekter i linjeoppgaven. Sjekk også at terrengoppsettet er satt til å hente terreng fra Quadrimodellen, og ikke fra “aktiv vegmodell” (Linjekonstruksjon > Data-meny > Terrengoppsett)

Sist modifisert: 2019/05/28 12:02 av vn_no_dso