Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Mengderapporter

Mengdeberegningen i Novapoint 21 er veldig ulik fra den man finner i Novapoint 20.
I Novapoint 20 og tidligere var mengdeberegningen tatt fra arealen i de beregnede profilene og multiplisert med en avstand som var halve avstanden til profilet foran og bak.
I Novapoint 21 og fremover genereres volumobjekter basert på de beregnede profilene. Disse kan tas direkte ut ved høyreklikk på oppgaven og velge 'Vis i tabell'. Ordinær mengderapport kutter volumobjektene i 10m intervaller og produserer rapporten vi kjenner.

NP21: Mangler mengder for overbygning og dypsprengning

Svar: Det kan være flere grunner til at mengdene uteblir, noen kan du løse selv, andre bør du ta kontakt med support for å få løst. Merk deg om det er noen eller alle overbygningsmengdene som mangler.

Ser du volumobjektene i modellen, men får de ikke til mengderapporten?
—–> Dette skal være løst i NP21.FP3 og fremover.←—-

Vises mengdene ved bruk av 'Vis i tabell' på oppgaven?
Trolig skyldes feilen at ikke alle volumobjektenen validerer og du kan sjekke det i prosesstreet under 'Objekter' og gå ned til 'Over-/Underbygningslag'. Objektene som ikke validerer er røde.

Generering av mengderapport vil også gi feilmelding i prosessinfo:

Dersom ikke rebygging av vegoppgaven hjelper bør du høre med Novapoint Support.

Ser du ikke volumobjektene?
Sjekk at tegneregelen inkluderer at overbygningslagene skal vises. Mange av de vanlige tegnereglene som følger installasjonen skal ha dette inkludert. Årsaken til at de uteblir er fordi det er nye objekter for overbygningslagene i Novapoint 21 som ikke fanges dersom tegneregelen ikke er tilpasset dette. Prøv tegneregelen “Default” eller “Tegn alt”.

Ser du ikke volumobjektene i det hele tatt i 3D?
Sjekk vegmodell innstillingene at ikke sjekkboksen for 'Lag volumobjekter' nederst til høyre er slått av.

Ser du enda ikke volumobjektene?
—–> Dette skal være løst om NP20.FP7(a) eller NP21.FP3b og fremover er installert←—-

Det kan være at du har installert og brukt en versjon før NP20.FP7 i etterkant av installasjon av NP21, noe som har overskrevet en fil.
Sjekk i vegoppgavens konverteringsreglene og rull ned til under vegflatenumrene.
Ser du teksten - missing Feature Type Id =13 - i venstre kolonne? Her skulle det stått LegacyLayer og filen for LegacyNovapointTypes har trolig blitt overskrevet i en eller annen sammenheng.

Vi anbefaler å bare slette filen(e) som har blitt feil.

Filen(e) som skal slettes heter
LegacyNovapoint_9008_1.02.dat og
LegacyNovapoint_9008_1.03.dat
og ligger her: C:\Users\##user##\AppData\Local\Qg4\Novapoint\Typeregistre

Etter denne operasjonen må du restarte Novapoint for at filen skal leses inn på nytt.

Hvordan beregner jeg mengder?

Svar: Mengdeberegningene kjøres automatisk med vegmodellberegningen.

Hvordan får jeg sett mengdeberegningsrapporten?

Svar: Mengdeberegningen kan tas ut fra Rapporter i Designbåndet på en vegoppgave.

Mengdeberegningen blir feil

Svar: Det kan være flere årsaker til dette og vi anbefaler brukerne å sjekke mengderapporten og identifisere konkrete profiler i Tverrprofilviseren og sjekke profilene opp mot tverrprofiluttegning til CAD med masseskravurer hvor det oppdages feil.
Sjekk for spesielt for overbygning- og underbygningshåndtering og at denne er som beskrevet. Merk dere profilnumrene og send de til oss med datasettet så vi får gjenskapt eventuelle feil raskest mulig.

For NP20:
Sjekk også at ikke det er satt på avgrensning i mengdeberegningen fra Innstillingsdialogen.
Vegoppgave > Design > Innstillinger > Avgrensning mengdeberegning.

Får ikke mengderapport når jeg trykker OK

Svar: Trolig en feil i koblinger til Excel dersom dialogen er tilgjengelig og det ikke skjer noe når man trykker på OK. Kjør Reset User Settings så skal dette løse seg. Feilen skal imidlertid være løst fra NP20.FP6a.

Melding om at "Excel ikke er installert"

Svar: Uklart hva som er årsaken, men få hjelp fra din IT-støtte på kontoret og prøv å sjekke registernøkkel “CLSID” under \HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Application

Vi refererer til mulig årsak funnet i denne lenken: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/f032d9e5-5d16-4c3a-8e9b-0ca2a71e7989/why-would-clsidfromprogidlquotexcelapplicationquot-ampclsid-fail?forum=vcgeneral

Sist modifisert: 2019/05/03 20:54 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.