Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegmodell til SOSI/NVDB

I dagens versjon av Novapoint ligger det allerede til grunn en konverteringsregel for eksport til SOSI der endel Novapoint objekter er koblet til SOSI-objekttype. Denne gjennomgangen viser hvordan man kan bruke denne og hvordan man lager noen ekstra regler for objekthåndtering som mangler.

For å benytte konverteringsregelen som følger installasjonen kan du gjøre følgende:

  1. I Novapoint Basis, gå til Leveranse > Eksport
  2. Velg Oppgaver og Objekter du ønsker å ha med i eksporten.
  3. Velg å bruke SOSI-format
  4. Gå inn i innstillingene for formatet og velg korrekt SOSI-format
  5. Velg konverteringsregel (her: SOSI 4.5 dersom det i formatinnstillingene er satt at SOSI-versjon 4.5 skal benyttes).  6. Lukk konverteringsregeldialogen og trykk på Forhåndsvisning.
  7. Sjekk resultatet i prosessinfo om alle data ble med i konverteringen.


Dersom det er behov for flere konverteringsregler kan man lage dette selv ved hjelp av fremgangsmåten vist under.

Hvorfor må jeg lage reglene selv?
Svar: Det er ikke alle objektene som er ensbetydende med ett destinasjonsresulat, vegkantlinjene er ett eksempel der de er samme objekttype, men representerer kantlinjer for ulike vegflater med ulike funksjoner.

Lag ny konverteringsregel

Åpne “Velg konvertertingsregel”-dialogen og trykk nederst på 'New'.

Gi den nye konverteringsregelen et navn.

Velg å 'Generere regler fra forhåndsvist modell'.

Øverst i dialogen for den nye konverteringsregelen kan man trykke på 'Generer regler fra forhåndsvist modell'. Systemet finner da objekter som trenger konverteringsregler utover de som allerede er håndtert.

Velg de kildeobjektene du ønsker å ha med.

På de neste valgene i denne dialogen trenger man ikke velge noen konverteringsnøkler om man ikke har spesifikke ønsker om dette. Velg å la resultatobjektet stå tomt for vi kan legge inn dette senere. Trykk Fullfør for å lukke dialogen.

Sett nå Resultat-objekt i høyre kolonne

Velg å bruke resultatobjekt som SOSICurve, SOSISurface, SOSIPoint etter behov og ønsket geometritype det skal være i SOSI-filen.

Gå inn på 'Egenskapskonvertering pr. objekt'.

Denne nedtrekkslisten ligger øverst i dialogen.

Legg til attributtrad

Stå på egenskapskonverteringen for sosiattributtliste og legg til en attributtrad.

Fyll ut i den blå Navn-kolonnen: ..OBJTYPE.
Skriv under den blå Standardverdi-kolonnen sosi objekttypen du ønsker, f.eks. Kjørebanekant.


Slå på sjekkboksen helt til venstre på attributten for ..OBJTYPE. Dette sørger for at 'Kjørebanekant' kun kommer på denne ene konverteringsregelen.

For å legge inn ..OBJTYPE på flere konverteringsregler gjentar man prosessen fra der du velger resultatobjekt SOSICurve, SOSIPoint eller SOSISurface.

OBS! Det er verdt å merke seg at trinagulerte flater (terrengoverflater mm.) ikke kan eksporteres til SOSI, da SOSI-formatet ikke har støtte for denne typen geometri.

Sist modifisert: 2019/12/19 09:59 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.