Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Leveranse

Leveranse av data i forbindelse med vegprosjektering kan gjøres på mange måter:

 • Geometridata for senterlinje på eks. XML eller TIT/NYL
 • Vegmodelldata (VIPS)
 • Stikningsdata-funksjonen har mange muligheter og valg for eksport av data fra vegmodellen
 • Uttegning av resultatdata fra Quadrimodellen via Leveranse-fanen i Novapoint Basis

GEMINI vil ikke lese vegmodellfiler

Svar: Når ikke Gemini vil lese vegmodellfiler kan det være at vegmodellfilene er skrivebeskyttet. Endre filene slik at de ikke er skrivebeskyttet og prøv igjen.

Levere senterlinjedata på KOF-format med intervaller

Svar: Det finnes ingen direkte eksport av referanselinje som gir KOF med eksempelvis 5 meters intervaller, men det er noen alternativer å vurdere.

Metode 1 - Stikningsdata fra flatekanter

 1. Lag en 1mm bred flate langs senterlinje på flate 0.1
 2. Bygg vegmodellen med ønsket intervall, eksempelvis pr 5. meter
 3. Tegn ut vegmodellen som 3D med bare denne flaten (eller som del av en full vegmodell)
 4. Start stikningsdata fra tegning (AutoCAD > Novapoint > Stikningsdata) og hent data fra Linjepunkt

Denne metoden gir deg stikningspunkt i 3D med marginalt avvik, og i riktig profilnummer.

Metode 2 - Stikningsdata fra flatekanter

 1. Lag en 1mm bred flate langs senterlinje på flate 0.1
 2. Bygg vegmodellen med ønsket intervall, eksempelvis pr. 5. meter
 3. Start stikningsdatafunksjonen fra Design > Stikningsdata
 4. Velg å hente stikningsdata fra Flatekant linje
 5. Velg flaten 0.1 ved å begrense utvalget av vegflater

Denne metoden gir deg stikningspunkt i 3D med marginalt avvik og i riktig profilnummer.

Metode 3 - Stikningsdata fra senterlinje

 1. Tegn ut senterlinjen fra Linjekonstruksjon som 3D polylinje fra nedtrekksmenyen i OK - Tegn.
 2. Velg å ha minimalt avvik for pilhøyden (0,001m)
 3. Start stikningsdata fra tegning (AutoCAD > Novapoint > Stikningsdata) og velg linjestykker med ønsket lengde

Denne måten gir deg stikningsdata i 3D med marginalt avvik. Stikningsnumrene vil forskyve seg noe underveis og profilnumrene fra linjen blir ikke brukt.

Sist modifisert: 2016/11/24 22:01 (ekstern redigering)
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.