Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Reset User Settings

For å tilbakestille brukerinnstillinger gjør man følgende:

Gå på Startmenyen i Windows og finn frem riktig versjon som du jobber på i listen. I noen versjoner av Windows ligger funksjonen under Tools-mappen når du har funnet frem til programmet i startmenyen.

Start funksjonen og trykk deretter på OK for å tilbakestille brukerinnstillingene. Innstillingene er nå tilbakestilt.

Reset User Settings er også tilgjengelig fra Windows Utforsker og ligger normalt under C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Novapoint {versjonsnummer}\Tools

Vi anbefaler å ta backup av egendefinerte filer før man kjører funksjonen. Spesielt gjelder dette tegningsoppsett man har utarbeidet eller liknende dersom disse ikke har blitt plassert et annet sted enn default lokasjon.

Bruk av Reset User Settings kan også stille tilbake firmaoppsett dersom det er gjort noen egne justeringer i forbindelse med installasjonen eller installasjonspakken hos deg.

Om Reset User Settings

Reset User Settings har den funksjonen at den sletter noen applikasjon- og temporære filer slik at programmet må pakke disse ut på nytt. Ofte er det lurt av brukeren å kjøre denne funksjonen for å rydde opp i systemfiler dersom man opplever feilmeldinger eller uregelmessigheter i programmet uten å ha reinstallert eller gjort andre endringer fra når det fungerte fint.

Årsaken til at du fikk din feilmelding eller uregelmessigheter i programmet kan være veldig varierende, men kan ofte ha grobunn i disse filene. Bakgrunnen for at det har blitt feil i filene kan blant annet være:

  • Antivirus har rotet med filene/satt filer i karantene/slettet filer
  • Tidligere krasj i programmet har gjort filene uleselige/tomme/med feil innhold
  • Automatiske oppryddingsverktøy som sletter noen filer, men ikke alle, slik at ikke utpakking av nye filer blir trigget

Det er også mulig å starte Reset User Settings og gå inn på mappene den henviser til (via Windows Utforsker) og sjekke filene som ligger der. Vi anbefaler å kjøre Reset User Settings regelmessig.

Sist modifisert: 2019/06/18 15:15 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.