Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegoppgave

Jeg har slettet vegoppgaven, hva gjør jeg?

Svar: Dersom du har slettet en vegoppgave fra Quadrimodellen er det mulig å få den tilbake via flere metoder.

  1. Avslutt Novapoint, men IKKE LAGRE quadrimodellen. Nå vil hele prosjektet rulle tilbake til sist lagrede versjon. Ta eventuelt backup av andre vegmodeller som du ikke ønsker å rulle tilbake for å kunne lese inn disse på nytt etterpå.
  2. Hent ut de sist lagrede dataene fra .zQuadrimodelBackup-filen ved å ta kopi av denne og døpe om filtypen til .zip
  3. Hent tilbake vegmodellfilene fra vedleggsmappen i filstrukturen for prosjektet. Selve filene slettes ikke selv om oppgavetilkoblingen er borte. Vegmodellen kan da leses inn fra Maler og malen Fra eksisterende vegmodell.

Feilmelding ved åpning av vegmodell

Svar: Det kan være at en eller flere av resultatfilene for vegmodellen er ødelagt. Vegmodellen trenger resultatfiler med korrekt oppsett for å kunne skrive til disse.

Dersom man får denne feilmeldingen som vist under kan man forsøke å kopiere inn og erstatte filer fra en annen vegmodell. Renavn filene du kopierer inn slik at de tilsvarer vegmodellen som hadde feil, så finner vegmodellen frem.

NP20 og tidligere: Erstatt alle vegmodellfilene unntatt GEN eller VPR-filene for denne vegmodellen.
NP21 og fremover: Erstatt DMR-filen for denne vegmodellen.


Start med å ta en backup av vegmodellfilene før du fortsetter.

Eksempel på feilmelding:

Hvis ikke dette hjelper kan du prøve å ta ut en PARAM-fil og lese inn innholdet i en ny vegoppgave og se om denne vil bygge.

Ellers må du ta kontakt med support for å se om de kan hjelpe.

Får ikke valgt linjeoppgaven jeg ønsker som referanselinje

Svar: Sørg for at linjeoppgaven er skapt med riktig mal for vegsenterlinjer.

Sist modifisert: 2020/03/23 09:34 av vn_no_dso