Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Linjekonstruksjon

Novapoint Linjekonstruksjon er en av de mest sentrale funksjonene innen modellering av veger og jernbaner. Linjekonstruksjonsdialogen gir brukeren full fleksibilitet for å finne den optimale horisontal- og vertikalgeometrien for veger og jernbaner innenfor gjeldende standarder.

Linjekonstruksjonsdialogen kan startes fra følgende steder i ditt CAD-program:

MOUS_ICO Båndet: Veg: Linjekonstruksjon Linjekonstruksjon
MOUS_ICO Meny: Veg > Alignment Design... Linjekonstruksjon
MOUS_ICO Verktøylinje: Veg: Alignment Design... Linjekonstruksjon

Linjekonstruksjonsdialogen kan også startes fra Objektmeny (NCO)-funksjonen i Novapointmenyen. Når denne funksjonen startes er det mulig å velge en eksisterende referanselinje, en linje eller en polylinje fra plantegningen.

Velg Start Linjekonstruksjon fra menyen som kommer opp.

Linjekonstruksjonsdialogen består av disse delene:
Meny
Verktøylinje
Element data
Aksjonsknapper
Statuslinje

Sist modifisert: 2015/07/23 13:34 av vn_no_dso