Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn Tverrprofilhøyder

Bruk denne funksjonen til å tegne tverrprofilhøyder langs valgte overflater av vegen.

 • Tverrprofilhøydene kan tegnes for ønsket del av vegmodellen.
 • Tverrprofilhøydene blir lagt inn på den delen som ble brukt til overflateberegninger.
 • Høydene leses av fra aktivt vegprosjekt.
 • Kriteriet for funksjonen er at overflaterberegninger ble gjort i Vegmodellen.
 • Funksjonen er veldig nyttig til prosjektering av kryss.

Kjør funksjonen fra følgende steder:

MOUS_ICO Verktøylinje: Ikke tilgjengelig fra verktøylinje
MOUS_ICO Meny: Veg > Tegn Tverrprofilhøyder…

Dialogen Tegn Profilhøyder kommer opp.

Vegmodell

 • Velg: Velg ønsket oppgave
 • Fra/Til profil: Velg strekningen der profilhøyder skal tegnes inn.
  • Som standard vil profilhøydene tegnes inn for hele vegmodellen.
  • Dersom bare en del vegmodellen skal tegnes, defineres det her.

Tegn kun tverrsnitt på angitte beregningsintervall

 • Huk av i boksen for å oppdatere listen.

Plassering av påskrifter

 • Høydepåskriften kan plasseres både på utsiden og innsiden av flatekanten.
 • Merk av i ønsket knapp.

Tegn som

 • Påskrift kan settes inn enten på de respektive høydene av flatekanten, eller på høydene til tegningsfilen (AutoCAD kommando Elevation).
 • Merk av i ønsket knapp.
 • Påskriften består av både linje og tekst.
 • Midtpunktet av linjen representerer vegbanepunktet, teksten representerer høyden.

Flater

 • Alle vegflater brukt i vegmodellen vises i listen.
 • Velg ønsket vegflate, der høydene skal tegnes inn.
 • Flere vegflater kan velges med tastene Ctrl og Shift.
Sist modifisert: 2012/09/24 08:33 av vn_no_jko