Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn Vegmodell

Bruk denne funksjonen til å tegne ut horisontaltegning av vegmodellen (alle overflater).

 • Man kan tegne overflatekanter, skråningssymboler, retningspiler og skraverte flater.
 • Hver modell vil som standard ha et tegneoppsett som er lagret i modellen.
 • Brukerdefinerte tegneoppsett kan lages og lagres hvor som helst.
  • Brukerdefinerte innstillinger for lag, farger, linjetyper og linjebredde kan defineres og brukes for alle modeller.
  • Bruk Lagre og Åpne for å administrere tegneoppsett.
  • Samme tegneoppsett kan brukes for andre tegninger.
  • Standardverdier er ByLayer og Arv fra høyere nivåer.

Denne funksjonen presenterer bare beregnede vegmodell data. Sett vegmodellens tverrsnitt-intervall til en tettere verdi, for eksempel hver 1.0m, for å lage en grei presentasjon av vegmodellene på bratte horisontale kurver. Vegmodeller basert på tettere intervaller vil også resultere i en mer detaljert mengdeberegning.

Kjør funksjonen fra følgende steder:

MOUS_ICO Meny: Veg > Tegn Vegmodell…
MOUS_ICO Verktøylinje: Veg: Tegn Vegmodell…

Prosedyre

Generelt

 • Spesifiser første og siste profil for å begrense modellen som skal tegnes ut.
 • Velg tegningsoppsett, eller aksepter standardopsettet.
Sist modifisert: 2012/09/21 11:15 av vn_no_jko