Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn Tverrfallsymboler

Bruk denne funksjonen til å tegne tverrprofilsymboler langs valgte overflater av vegen.

 • Tverrprofilsymbolene kan tegnes for ønsket del av vegmodellen.
 • Tverrprofilsymbolene blir lagt inn på den delen som ble brukt til overflateberegninger.
 • Høydene leses av fra aktivt vegprosjekt.
 • Kriteriet for funksjonen er at overflaterberegninger ble gjort i Vegmodellen.

Kjør funksjonen fra følgende steder:

MOUS_ICO Verktøylinje: Ikke tilgjengelig fra verktøylinje
MOUS_ICO Meny: Veg > Tegn Tverrprofilsymboler…

Dialogen Flatehelling kommer opp.

Vegmodell

 • Angir aktiv vegmodell.

Vegoverflate

 • Velg vegoverflaten der tverrprofilsymboler skal tegnes på.
 • Alle vegoverflater tilgjengelig finnes i listen.

Profiler

 • Som standard vil tverrprofilsymbolene tegnes inn på hele vegmodellen.
 • Brukeren kan eventuelt selv definere fra/til-profil

Tegningsvalg

 • Tverrprofilsymboler kan settes inn i beregnede profiler og mellomprofiler. Man kan også markere profilnummrene.
 • Huk av boksene.

Flatehelling Symbolinstillinger

Instillinger for symbolene kan defineres i denne dialogen:

 • Symbolhøyde: Definer symbolhøyden.
 • Lag: Velg laget det symbolene skal tegnes.
  • Nedtrekksmenyen lister opp alle lag i aktiv tegning.
  • Velg lag.
  • Nye lag kan ikke defineres her.
  • For å lage et nytt lag; gå ut av funksjonen, lag et nytt lag, og start opp denne funksjonen igjen.
 • Farge: Ønsket farge for symbolene kan velges fra nedtrekksmenyen.
 • Teksttype Hellningspåskrift/Profilmarkering: Velg ønsket type tekst fra nedtrekksmenyene.
  • Tilgjengelige teksttyper listes i nedtrekksmenyen.
  • Nye stiler kan lages; avslutt funksjonen, lag ny teksttype, og start opp funksjonen igjen.
 • Cross-slope value/Chainage text style: Select desired style for the text of cross-slope/chainage from the pull down menu.
  • All the styles available in the current drawing will be listed in the pull down menu.
  • New style can be created.
  • To create new style, exit the function, create the new style and restart the function.

—— FIGUR ——

Sist modifisert: 2015/07/24 10:10 av vn_no_dso