Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn Siktlinjer

Bruk denne funksjonen til å tegne tidligere beregnede typer siktlinjer.

 • Primære krav for denne funksjonen er at siktanalysen utføres i Vegmodell.
 • Blant de tre typene siktlinjer (Stoppsikt, forbikjøringssikt, møtesikt), vil den sist beregnede type være den aktive for gjeldende beregning.
  • Det er derfor viktig å beregne ønsket type siktkrav før funksjonen brukes.
 • Siktlinjer vil tegnes inn i den delen av vegmodellen, der siktanalysen ble utført.
 • Dataene knyttet til siktlinjene vil bli lest fra den aktive vegmodellen.
 • Funksjonen er fleksibel nok til å velge følgende:
  • Trafikkretningen der hvor siktlinjene skal tegnes
  • Utvalg enten for å trekke alle siktlinjer, eller bare de som ikke oppfyller kravet.
  • Lag og farge
 • Frie siktlinjer, samt de som ikke oppfyller kravet, er differensiert med fargen tilordnet linjene.

Kjør funksjonen fra følgende steder:

MOUS_ICO Verktøylinje: Ikke tilgjengelig fra verktøylinje
MOUS_ICO Meny: Veg > Tegn Siktlinjer…

Dialogen Tegn Siktlinjer kommer opp.

Vegmodell

 • Den aktive vegmodellen.

Analyse data

 • Type: Siktanalysen som ble utført i den aktive vegmodellen.
 • Fra/Til Profil: Den delen av vegmodellen hvor siktanalysen ble utført.
  • Siktlinjer tegnes for valgt del.

Retning

 • Velg trafikkretningen der siktlinjene skal tegnes.
 • For å tegne siktlinjer for den andre retningen; gjenta funksjonen.

Innstillinger

 • Tegn alle siktlinjer: Tegner både de som oppfyller-, samt de som ikke oppfyller kravet.
 • Tegn kun siktlinjer som ikke oppfyller kravet: Tegner kun siktlinjer som ikke oppfyller kravet.
 • Tegn linjer i 3D: Huk av boksen for å tegne siktlinjer i 3D. Dette er nyttig når man verifiserer siktlinjer for vertikale kurver.

Tegningsparametere

 • Lagnavn: Velg laget der siktlinjen skal tegnes.
  • Nedtrekksmenyen lister opp alle lag i aktiv tegning.
  • Velg lag.
  • Nye lag kan ikke defineres her.
  • For å lage et nytt lag; gå ut av funksjonen, lag et nytt lag, og start opp denne funksjonen igjen.
 • Farge: Ønsket farge for siktlinjer kan velges fra fargefeltet.

Tegn

Bruk denne knappen for å utføre funksjonen.

Sist modifisert: 2012/09/21 15:04 av vn_no_jko