Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Krysskonstruksjon

Brukt for rask opptegning av komplette vegkryss basert på inndataparametre, eller gradvis tegning ved hjelp av de forskjellige funksjonene. Krysskonstuksjonen gir stor fleksibilitet siden brukeren har mulighet til å vurdere alternative kryss, bytte fra høyre til venstre kjørefelt osv.


Se også:

Sist modifisert: 2012/09/18 08:18 av vn_no_jko