Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegmodell

Generelt

Vegmodell er der en veg defineres og bygges. Modelleringen av vegen er en av de mest vesentlige delene av vegbygging, der veglinjen er koblet til et tverrsnitt, og deretter integrert med overflatebeskrivelse fra databasen. Det endelige resultatet etter å ha bygget ferdig modell, danner grunnlaget for å tegne presentasjoner, utsetting av data og mengderapporter.

Vegmodellen aktiveres fra følgende steder i Novapoint:

MOUS_ICO Verktøylinje: Veg: Vegmodell Vegmodell
MOUS_ICO Meny: Veg > Vegmodell…

Vegmodell meny

Toolbar Buttons

Sist modifisert: 2014/09/02 13:52 av vn_no_khu