Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Kom i gang

For å kunne jobbe med vegmodellen i Trimble Novapoint må følgende punkter være klart:

  1. Installering av programvare
  2. Referanselinje
  3. Vegmodell

Installering av programvare

Både Novapoint og Autocad må være installert. Vær oppmerksom at Autocad kommer i flere versjoner, sørg for at den versjonen du har er kompatibel med den versjonen av Novapoint du bruker. Autocad må startes en gang individuelt for at Novapoint skal kunne registrere programvaren på pcen. Ved første gangs start vil man måtte spesifisere konfigurasjon og hvilket autodeskprodukt man ønsker å benytte. Det vil også være nødvendig å velge lisensfilen til Novapoint.

I Novapoint, når et nytt prosjekt er startet vil man i nedre høyre hjørne se “Start AutoCAD”. Klikk på denne og naviger deg til “Novapoint båndet”. Her velger man “Modul” og krysser av for de båndene man ønsker å benytte seg av ved å “ta” en lisens gjennom modullasteren Velg Modul.

AutoCAD må startes via Novapoint for at programmene skal kunne kommunisere med hverandre.

I Modulvelgeren velg og start enten Veg standard eller Veg utvidet. Det er også praktisk å velge “nøkkelknappen” for å sikre seg at man alltid har en lisens ved oppstart av programmet.

Dette konkluderer første steg og man er klar for å starte modelleringen.

Referanselinje

For å lage en vegmodell må vi ha en linje som vegmodellen vil følge.

Det må opprettes en linjeoppgave i Novapoint Base og koble en linjekonstruksjon til denne oppgaven. Linjeoppgaven kan opprettes under Modellering → Linje mens linjekonstruksjonen opprettes i AutoCAD under vegbåndet. Husk å opprette både horisontal- og vertikalgeometri.

Vegmodellen

Når Referanselinjen er opprettet er det mulig å opprette en vegmodell. Gå til Novapoint Base og modellering→Veg. For vegmodellen velg ønsket referanselinje du ønsker å bruke og hvilken vegstandard som er ønsket. Husk også å velge beregningsgrunnlaget for modellen.

Når vegoppgaven er opprettet, er det mulig å editere modellen under “Design båndet” i vegmodellen.

Når du har lisens for Veg Standard (ikke Veg Utvidet) er bruken av vegmodellen litt anderledes.

Veg Standard følger den samme fremgangsmetoden ved opprettelsen av vegoppgaven men, editering av oppgaven blir utført fra en Windows-basert dialog. For å starte denne dialogen dobbelklikk på vegoppgaven. Denne dialogen kan startes fra forskjellige menyer, men innholdet og resultatet er det samme.

Sist modifisert: 2017/01/27 08:46 av vn_no_dso