Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Arkiv

Arkivet inneholder feil eller mangler som er løst for mer enn ett år siden.

FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 21
2018/05/09 21 Presentasjonsoppsett for “Veg og Jernbane til DWG” er ikke oppdatert med de nye objektene for overbygning og underbygning. Overflater fungerer som før.
Midlertidig løsning: Mange brukere lager egne regler og lagtilordningsstandarder for leveranse til DWG.
21.FP1
2018/05/09 21 Siktlinjer fra vegmodellen vises som svarte i Default tegneregel fordi de mangler fase og konverteringsregel for å sette siktavstandOppfylt-attributten.
Midlertidig løsning: Bruk Basis 3D tegneregel for å se på dataene.
21.FP1
2017/10/09 20.05 Uttegning av tverrprofiler med masseskravur kan henge/krasje CAD. Det virker å skje i en etterprosess etter uttegningen er ferdig, men før uttegningen vises.
Delvis work-around: Trykk for å lukke CAD-programvaren. Ved forespørsel om å fortsette å lukke, eller vente på respons, velg å vente på respons. Dette kan kanskje trigge en fortsettelse av prosessen i NP/CAD.
Midlertidig løsning: Bruk Novapoint 20.00 og tilhørende CAD-programvare (2015/2016) om problemet oppstår.
21
2018/05/02 20 3D-resultat for grøfteflate ±4.1 uteblir. Skjer når første beregnede profil starter med fyllingsflate, og neste beregnede profil har grøfteprofil.
Midlertidig løsning:
- Sjekk at grøftebeskrivelse eksisterer i første profilet
- Bygg med tettere intervaller de første meterene av modellen.
21
2017/11/21 20 Rehabiliteringsfunksjon for overbygning får feil utslag ved bruk av tilleggsfresing i endel tilfeller. 21
2016/12/01 ALLE Feil i uttegning av tverrprofiler med masseskravur når det benyttes Avansert utskiftingsmasser OG skjæringsflata fra bunnflate utskiftingsmasser treffer lag i grunnen.

MERK: Mengdeberegninger skal være OK, men man bør ta en rimelighetskontroll.
Midlertidig løsning: Benytt en brattere skjærhelling i masseutskiftingsdialogen.
21
FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 20
Bekreftet
ÅÅÅÅ/MM/DD
Fra
versjon
Beskrivelse Rettet i
versjon
2018/06/21 20.FP6d Feilmelding på avgrensningslinjer som mangler, selv om de eksisterer. 20.FP6e
2018/03/10 20.FP6b Editering av senterlinje i tegning via Linjekonstruksjon fjerner ikke den gamle linjen. Man har da to linjer i tegningen etter uttegning.
MERK: Dette gjelder kun for linjer som er knyttet til linjeoppgave i det aktive prosjektet.
20.FP6d
2018/02/01 20.FP5 Illustrasjonssymboler man kan legge på illustrasjonsobjekter i tverrprofilviseren fungerer ikke. 20.FP6d
2018/02/12 20.?? Makro-funksjonen i flatebeskrivelsen krasjet Novapoint. 20.FP6b
2018/02/01 20 Importere linjer med ÆØÅ fra vegmodell fungerte ikke. 20.FP6b
2018/01/22 20.FP6 Koteopptegning på vegflater vises ikke alltid. 20.FP6a
2018/01/22 20.FP6 Redigere en ikke-reservert oppgave ved å endre “Alle profiler”. Trykk Avbryt og Novapoint krasjer. 20.FP6a
2018/01/18 20 Mengderapportdialogens OK-knapp vil for noen ikke ikke produsere en rapport.
Midlertidig løsning: Dette løses med Reset User Settings, men er for noen et tilbakevendende problem.
20.FP6
2017/10/11 ALLE Dypsprenging går over vegen når den avsluttes før 4.x-flater og samtidig ikke treffer en fjellskjæringsflate. 20.FP6
2017/07/01 20.05.FP2 Skråningsflate-funksjon krasjer for NP20.05/CAD2017 20.05.FP4a
2017/05/25 20.FP3 Uttegning av sporingslinjer til sporingsanalyse får AutoCAD til å krasje 20.FP4
2016/07/01 20 Modulvogntog mangler 20.FP4
2016/07/14 20.0x Kopiere, redigere, slette dimensjonerende kjøretøy i sporingsanalysen er ikke tilgjengelig/fungerer ikke. 20.0x.FP3a
2016/12/22 20.0x Vegmodeller bygges ikke når startpunktet er satt til før profil -999.999. 20.0x.FP2b
2016/10/21 20.0x Siktberegninger vises som røde og IKKE OK. Det er feil i konverteringsregelen som gjør dette. Påvirker alle vegmodeller. MERK: Siktberegningsrapporten er korrekt.
Midlertidig løsning:
Endre 'Regler som styrer resultat' for siktlinjer slik at korrekt data fanges opp. Se her for hjelp.
20.0x.FP2
2016/10/14 20.0x Tverrprofiluttegningen krasjer når det benyttes Eksterne modeller i vegmodellen og disse trimmes av de “usynlige grønne rammene” vist i Tverrprofiluttegningsdialogen.
Midlertidig løsning: Fjern Eksterne modeller og bruk Illustrasjonsobjekter, eller endre skala for å få plass til vegmodell og eksterne modeller innenfor rammene.
20.0x.FP2
2016/09/30 20.0x Krasj på uttak av stikningsdata fra vegmodell.
MERK: Gjelder ved bruk av Microsoft Windows 10.
20.0x.FP2
2016/09/15 20.0x Reservasjon av linjeoppgave gir ikke alltid skriverettigheter. Data ligger fortsatt lagret i systemet og linjekonstruksjonen ser riktig ut ved henting fra Quadrimodellen.
Midlertidig løsning: Frigi og reserver oppgaven på nytt. Evnt. frakoble arbeidsdatasett og last ned på nytt fra server.
20.0x.FP2
2016/12/02 20.0x.FP1 Uttegning av lengdeprofil gir en blå linje med “unknown materiale”. Linjen blir ikke påvirket ved splitt lengdeprofil. 20.0x.FP2
2016/10/20 20.0x.FP1 Mengdeberegninger blir ikke utført for alle vegmodeller når de bygges fra “gammel” vegmodellverktøy.
Midlertidig løsning: Bygg fra Vegbåndet med Forhåndsvisning eller OK.
Bakgrunn: Manglende konverteringsregler som følge av ikke-konverterte konverteringsregler som var endret i NP19 ved overgang til NP20 (as designed). Se feilmelding 108 for mer informasjon.
20.0x.FP2
2016/10/19 20.0x.FP1 Etter implementering av strengere regler i vegmodellen der ikke mengderrapport eller resultat lagres ved feilmelding Feil eller Alvorlig feil velger vi å reversere dette etter økt supportaktivitet.
Problemet løses hos brukeren ved å ikke ha slike feil i modellen.

Løsningen i 20.0x.FP1 er i tråd med fremtidig løsning og vil reimplementeres på et senere tidspunkt, men med en mulighet for å omgå dette fra brukerens side.
20.00.FP1a
2016/10/01 20.0x.FP1 Feil på tverrfallsberegning på alle norske vegstandarder. Påvirker mange, men ikke alle senterlinjekombinasjoner. 20.00.FP1a
2016/09/13 20.0x Vegmodell med punktum i modellfilnavnet gir feil ved lagring av flatekant som linje i Tverrprofilframviseren. 20.0x.FP1
2016/07/xx 20.0x Støtter ikke . (punktum) i filnavnet. Ved konvertering fra NP19 til 20 vil en veg modell med punktum feile ved beregning. Løsning er å opprette en ny veg uten punktum og bruke .ind til å overføre data. 20.0x.FP1
FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 19
2016/09/15 19.3x.FP3 Reservasjon av linjeoppgave gir ikke alltid skriverettigheter. Data ligger fortsatt lagret i systemet og linjekonstruksjonen ser riktig ut ved henting fra Quadrimodellen.
Midlertidig løsning: Frigi og reserver oppgaven på nytt. Evnt. frakoble arbeidsdatasett og last ned på nytt fra server.
20.0x.FP2
2016/09/13 ALLE Vegmodell med punktum i modellfilnavnet gir feil ved lagring av flatekant som linje i Tverrprofilframviseren. 20.0x.FP1
19.3x.FP3 I noen tilfeller når senterlinjen avrundes feil retning i vegmodellen i start og sluttprofilet forsvinner resultatobjekter inkludert i disse profilene. Løsningen er å slå av “Full lengde” for referanselinjen og gjør avrundingen manuelt. 20.0x
19.3x I forbindelse med fjerning av Vegmodellverktøyet fra AutoCAD ble ikke funksjonskoblingene satt korrekt på verktøylinjen (Toolbar). Rettes med Reset User Settings eller av se selv ved reinstallering. 20.0x
19.3x.FP3 Når man bruker avtrapping i overbygningen ser man at indre fyllingsskråning går på tvers av tverrprofilet i Tverrprofilframviseren. Feilen vises bare i Tverrprofilframviseren og påvirker ikke mengdeberegninger eller resultatobjekter. 19.3x.FP3b
19.3x.FP3 Terrengoverflaten tegnes i noen tilfeller opp flere ganger og går frem og tilbake i lengdeprofilet. 19.3x.FP3b
2016/04/21 19.3x.FP3 Mengdeberegningen gir feil mengder for planumsarealet og overbygningsvolum. 19.3x.FP3a
2016/02/21 19.3x.FP2a Oppdatering av lengdeprofil fjerner ikke gammel uttegning 19.3x.FP3
Sist modifisert: 2019/10/17 22:34 av vn_no_dso