Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.FP1

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegoppgave

NYTT: Innstillingsknapp for oppgaven

NYTT: Mulig å sette fase Eksisterende/Planlagt på resultatobjektene for hele oppgaven.

NYTT: Mulig å legge på generiske attributter på resultatobjektene for hele oppgaven.

NYTT: Mulig å brukerdefinert prioriteringsrekkefølgen av beregningsgrunnlaget i oppgaven (dersom standard oppgaveavhengighetsprioritering ikke er ønskelig)

Siden Innstilling-funksjonen på vegoppgaven er en ny funksjon i NP21.FP1 vil editering av oppgaven i tidligere versjoner føre til at alt arbeid som er gjort i Innstilling-funksjonen fjernes fra oppgaven.

3D resultat

FORBEDRET: Stikningsdatalinjer er generelt forbedret.

FORBEDRET: Stikningsdatalinjer for indre fyllingsskråning og ut til enden av modellen skiller på om det er indre eller ytre kant i navningen.

Tverrprofilviser

FORBEDRET: Feilmeldinger vises med tekst i profilet.

FORBEDRET: Angivelse om profilet stammer fra Beregningsintervall, mellomprofiler eller endringer i beskrivelsen.

Vegflatebeskrivelse

NYTT: Kopiere vegflatebeskrivelse tar også med seg avgrensningslinjene som er definert.

FJERNET: Lagre/Slette flatekant som linje fjernet for 'Avgrensninger'

FORBEDRET: Linje som flateavgrensning med ikke-unike navn lengre enn de 24 første tegnene håndteres korrekt og vises også med fullt navn.

Overbygning

FORBEDRET: Scrollbar nederst er fjernet. Alle fanene synes nå bedre.

FORBEDRET: Endring i dialogstørrelse huskes til neste gang.

FORBEDRET: Overbygningsbeskrivelse for et lag kan kopieres og limes inn på tvers av overbygningstyper ved høyreklikk. Tar også med avtrappingsfunksjonen.

RETTET: Kopier overbygningsbeskrivelse på flate til motsatt side fungerte ikke alltid.

Avansert overbygning

RETTET: Bytte flatehellingsmetode fra metode 3 til metode 1 gjorde at nedtrekkslisten for flate ikke ble tilgjengelig. Måtte bytte modus en gang til.

FORBEDRET: Dypsprengning som mangler sluttflatebeskrivelse for beskjed om dette og fungerer nå likt som for overbygningslagene mtp dette.

Bakkeplanering

RETTET: Nå er det mulig å editere startpunkt fra avgrensningslinje uten å måtte slette den først.

Underbygningsdialogen

RETTET: 'Bruk'-knappen fungerte ikke alle steder.

Tegn Planpresentasjon

RETTET: Uttegning av tellekoter henger sammen på tvers av objekter som vist i planpresentasjonen.

RETTET: Uttegning av koter kunne få koteforskyvning på noen av flatene slik at de ble tegnet som om de var på kote 1cm over eller under der de skulle bli tegnet (MERK: Koteverdien ble også forskjøvet)

RETTET: “Veg og Jernbane til DWG” er oppdatert og inneholder de nye objektene fra vegoppgaven.

FORBEDRET: “Veg og Jernbane til DWG” er oppdatert med tilhørende lagtilordningsstandard ihht V770 (eksempelvis 60000000_vegdekke_FO_r761_polygon-tin-modell)

Sist modifisert: 2018/12/05 06:12 av vn_no_iki