Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.FP3b

Oppdateringer i Novapoint Veg

Bygge vegoppgave

RETTET: Krasj i noen modeller når volum er slått på.

RETTET: Krasj pga 3Dpresentasjon med transparens

RETTET: Krasjmelding -202 ved bygging av oppgave eller ved endringer i dialoger.

Overbygningsmengder

RETTET: Alle overbygningsvolumer uteblir fra 3Dresultater pga feil i en konfigurasjonsfil på TEMP-området.

RETTET: Veldig store/små mengder i tilfeller der avgrensningslinjer startet/sluttet i vegmodellens start/slutt-profil

Presentasjon i Novapoint Basis

FORBEDRET: Skjæringsavrundinger er skilt som egen regel i Sketch tegneregel, som gjort i Default og Basis3D. Skjæringsavrundinger er slått på som standard.

Tegn til CAD

RETTET: Bakkeplanering tegnes ut og på riktig lag.

RETTET: Linjer for fjellhylle og fjellrensk ble ikke tegnet riktig og havnet i senterlinjen.

RETTET: Krasj ved uttegning av lengdeprofil på ikke-reservert oppgave. Førte til følgefeil og problemer med å bygge vegoppgave. Se KJENTE FEIL OG MANGLER for mer informasjon.

Sist modifisert: 2019/07/05 11:44 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.