Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.FP4

Oppdateringer i Novapoint Veg

Her er nyheter og endringer kun relevant for det norske markedet.
For alle nyheter og endringer gå til den internasjonale siden.

Vegstandard

NYTT: Ny vegstandard ihht Statens vegvesens håndbok N100 fra 2018.

Linjekonstruksjon

NYTT: Standarder for N100 fra 2018 er kommet med.

ENDRET: Standardnavnene er endret noe så de er mer informative i forhold til håndboken de hører til (2013/2015/2018).

Tverrfallsberegning

FORBEDRET/RETTET: Tverrfallsberegning ved lange klotoider i S-kurve kunne bli feil i noen situasjoner.

Sporingsanalyse

NYTT: Sporingskjøretøy for N100 fra 2018 er kommet med.

ENDRET/FJERNET: Ryddet i eldre standarder for dimensjonerende kjøretøy og endret på navningen for bedre lesbarhet.

Eksport fra Basis

FORBEDRET/RETTET: Eksport til SOSI 4.0/4.5 inneholder nå vegkantlinjer med objekttypen 'StikningsdataLinjeOverflate'.

RETTET: Eksport til SOSI med konverteringsregelfil 'Veglinje til VegSenterlinje” manglet en nødvendig attribut.

Sist modifisert: 2019/06/11 14:44 av vn_no_dso