Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Regler for resultat

Hver gang vegmodellen bygges etableres det resultatobjekter i Quadrimodellen. Disse styres fra knappen for “Resultat” i Regler-boksen i Vegoppgaven. Utfra vegmodellen kommer resultatene med ulike koder som fanges opp og benyttes i konverteringsreglene.

For vegoppgaven kan det være ønskelig å håndtere/endre hvilke resultatobjekter som leveres fra modellen og eventuelle ekstra egenskaper som skal legges på disse.

Uerfarne brukere bes håndtere disse “Regler som styrer resultat” med forsiktighet. Dersom det mangler en regel når vegmodellen bygges vil man kunne få feilmeldinger når vegmodellen bygges.

Merk at disse reglene er blir kun knyttet til denne spesifikke vegoppgaven.

Funksjonen åpnes ved å trykke på knappen for Resultat i boksen for Regler i Oppgavebåndet for Vegoppgaven.

Fra dialogen for å håndtere konverteringsregler for vegoppgaven er det mulig å:

  • Legge til/fjerne regler
  • Justere søkekriterier for regler
  • Legge på egenskaper på resultatobjekter

For å legge til en ny regel trykk på “Ny regel” øverst til venstre.

For å fjerne en regel trykk på “Slett regel” øverst til venstre.

For å endre en regel kan man begynne å editere en eksisterende regel, f.eks. ved å endre resultatobjekt til noe mer passende for din vegmodell.
Vær obs på at endring av resultatobjekt i mange tilfeller vil gjøre at f.eks. attributten generalMaterialType blir blanket ut (ikke alle objekttyper bruker denne attributten) og man bør sjekke dette i 'Egenskapskonvertering pr objekt' i nedtrekkslisten for 'Vis' øverst i dialogen.
Attributter for materialtyper er en av hovedegenskapene som bestemmer hvordan objekter tegnes opp i f.eks. 'Default' presentasjonsregel.

For å endre filtreringen for å finne riktig data fra vegmodellen å benytte som inndata til konverteringen kan man filtrere ved å velge “Flere konverteringsnøkler pr regel” i nedtrekkslista for “Vis”.
For å legge på flere egenskaper på resultatobjektet kan man gjøre dette ved å velge “Egenskapskonvertering pr objekt” i nedtrekkslista for “Vis”.

For mer informasjon om bruk av konverteringsregler se også Konvertering.

Sist modifisert: 2019/07/04 09:38 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.