Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Oppgave

Oppgavefanen inneholder alle de viktige inndataene. Herfra fylles vegmodellens beskrivelser i Design-fanen ut. Oppgave-fanen inneholder følgende inndatabokser: Oppgave, Referanselinje, Vegstandard, Inndata, Resultat and Fullfør.

Oppgave

Maler (kun tilgjengelig når en ny vegmodell lages)
Maler fyller ut de nødvendige dataene for vegmodellen. Standardmalen er en tom mal. For å bygge opp en vegmodell basert på data fra et annet vegprosjekt kan malen Fra eksisterende vegmodell benyttes. Det er også mulig å lage og bruke brukerdefinerte maler om det er tilgjengelig.

Navn
Spesifiser et navn for oppgaven. Dette kan endres senere.

For å endre navn på en oppgave endres dette fra utforskertreet. Navnendring på oppgaver endrer bare oppgavenavnet. De faktiske filnavnene gjemt i modellen vil ikke bli endret.

Deloppgave til
Spesifiser hvilken deloppgave i utforskertreet hvor vegoppgaven skal bli lagret. Alle oppgaver kan bli flyttet på i ettertid ved å velge og dra.

Dokumentasjon
Legg til informasjon om oppgaven og vedlegg filer som dokumentasjon.

Referanselinje

Velg en linjeoppgave med en referanselinje som senterlinje for vegmodellen og spesifiser Fra- og Til-stasjonering. Velg Full lengde om ønskelig.

Vertikal overstyring
Overstyr vertikalgeometrien slik at den følger terrenget med en bestemt avstand.

Vegstandard

Spesifiser Vegstandard og Dimensjoneringsklasse for vegen. Vegstandard og dimensjoneringsklasse kan bli endres og rekalkulers senere.
Velg Tverrfall og Breddeutvidelse om ønskelig. Valgene er bare tilgjenglige når en ny vegmodell lages. For å rekalkulere tverrfall og breddeutvidelse er disse dialogene tilgjenglige fra Innstillinger

Innstillinger
Denne nedtrekksmenyen gir tilgang til dialogen for Vegstandard. Dialogene for normalprofil, tverrfall og breddeutvidelse er også tilgjengelige fra nedtrekksmenyen.

Inndata

Definer beregningsgrunnlag og illustrasjonsobjekter for modellen.

Resultat

Definer regler for inn- og resultatdata.

Fullfør

Forhåndsvisning
Bruk forhåndsvisning for å midlertidig bygge og vise modellen. Et nytt vindu vil åpne. Hvis et eksisterende 3D-vindu allerede inneholder vegmodellen vil ikke forhåndsvisningen åpne et eget vindu. Gå da heller til vinduet som har modellen og zoom inn på modellen for å se endringene.

Fullfør
Bruk Fullfør for å lagre og bygge modellen. Utførte endringer vil bli lagret til oppgaven.

Avbryt
Bruk Avbryt om oppgaveendringene skal avbrytes.

Sist modifisert: 2016/11/17 14:38 av vn_no_dso