Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Maler

Det er mulig å lage vegoppgaver basert på ferdigdefinerte maler.

Fra eksisterende vegmodell

Import av vegmodeller og tilhørende linjer må man gjøre som en to-trinns prosess:

 1. Import av tilgjengelig vegmodellinformasjon og flatebeskrivelse (denne dokumentasjonen)

Du er nå i trinn 2.
Hvis Quadrimodellen ikke har terreng eller linjeoppgaver for bruk i vegoppgaven må du gjøre trinn 1 først.

For å lage en vegoppgave basert på eksisterende vegmodell kan du bruke et forhåndsdefinert maloppsett.

 1. Start en ny vegoppgave
 2. Velg Maler og velg malen Fra eksisterende vegmodell
  - Velg malen for *.DMI for modeller eksportert fra Novapoint 21 eller senere
  - Velg malen for *.GEN for modeller eksportert fra Novapoint 20 eller tidligere
 3. Velg Beregningsgrunnlag denne vegopgaven skal benytte fra aktiv Quadrimodell (ikke nødvendig første gang vegmodellen lages)
 4. Trykk OK

Egendefinerte maler

Egendefinerte maler er praktiske når man lager vegmodeller hvor det er et spesifikt oppsett for beregningsgrunnlag som skal brukes på flere vegmodeller, eller når man har egendefinerte konverteringsregler man ønsker skal benyttes for vegmodellene.

For å lage og bruke egendefinerte maler for vegmodeller gjøres følgende:

 1. Velg vegmodell å lage malfilen fra
 2. Høyreklikk og velg Lagre som oppgavemal og gi malen et passende navn
 3. Lag en ny vegmodell og trykk på Maler
 4. Velg din egendefinerte mal
Sist modifisert: 2019/05/27 11:11 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.