Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Veg

Veg

Trimble Novapoint Veg Standard er et verktøy for effektiv prosjektering og utarbeidelse av alle typer veger, gater og kryss. Programmet inneholder funksjoner for etablering av senterlinjer og vegflater, utføre mengdeberegninger og -rapporter. Novapoint Veg Standard egner seg for uttegning av veger med komplette skråningsutslag og for levering av stikningsdata. Verktøyet kan også levere vegmodeller til 3D-samhandlingsmodeller. For mer informasjon om produktet anbefaler vi å utforske mer på produktsiden for Novapoint Veg Standard.

Trimble Novapoint Veg Utvidet er en mer avansert og profesjonell utgave av Novapoint Veg Standard. I tillegg til funksjonene som er i Veg Standard utfører verktøyet siktanalyser og etablerer automatisk tverrfall og breddeutvidelser i henhold til Statens vegvesens standarder. I Novapoint Veg Utvidet ligger også funksjoner for å hente ut masseprofiler fra mengdeberegningene og for å utføre krysskonstruksjoner. I tillegg er det flere avanserte funksjoner som blant annet mer avanserte funksjoner for linjekonstruksjon. For mer informasjon om produktet anbefaler vi å utforske mer på produktsiden for Novapoint Veg Utvidet.

En lisens for Trimble Novapoint Veg Utvidet inkluderer også en lisens for vegstøyberegninger.
Trykk her for mer informasjon om Trimble Novapoint Støy.

Sist modifisert: 2019/02/14 09:13 av vn_no_dso