Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Sykkelfelt

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av sykkelfelt.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Sykkelfelt
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Sykkelfelt

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Setup/<Velg startpunkt eller pess ENTER for å velge objekt>: (P1)

Ved å velge Setup så får man mulighet til å redigere på sykkelfeltets parametre. Programmet gir mulighet for å konstruere sykkelfelt på to forskjellige måter. Enten så kan man peke på et punkt på skjermen (P1) eller så kan man trykke ENTER for å velge en polylinje som danner ytterbegrensningen på sykkelfeltet.

Undo/ <Sluttpunkt for linjen>: (P2)

Vinkel « 100g =1»: (P3)

Det siste spørsmålet gir mulighet til å styre vinkelen på sykkelfeltet. Vinkelen kan gis inn, enten fra tastaturet, eller ved peking med kursoren. Ved peking vil det fremkomme en elastisk linje fra “øvre venstre hjørne” (P2) til ett fritt valgt punkt (P3) som er retningsbestemmende for vinkelen.

3 punkter

Med polylinje

Avstanden mellom punktet P2 og P3 vil bli sykkelfeltets bredde

Innstillinger

Det er mulig å definere følgende parametre for et sykkelfelt:

Sist modifisert: 2011/07/18 13:09 av vn_no_ell