Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Mengdeberegning

Denne funksjonen beregner mengder og presenterer disse i en tabell.

Tabellen kan defineres av brukeren. Du kan spesifisere tabellens innhold ved å spesifisere hva slags data som skal presenteres i hver kolonne.

Tegn/beregn tabell

Med denne funksjonen kan du tegne en skiltliste.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking > Tegn/beregn tabell
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Mengdeberegning> Tegn/beregn tabell

Følgende spørsmålssekvens fremkommer ved oppstart:

Select objects:

Velg de dataene du ønsker å presentere i tabellen.

Definer dokumentmal

Her definerer du opp dokumentmaler som kan benyttes ved uttegning.

MOUS_ICO Verktøylinje: N/A
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Mengdeberegning> Definer dokumentmal

Blokk navn

Navn på dokumentmalen.

Filnavn

Filnavn på en allerede definert tittel-mal (overskrift).

Beskrivelse

En beskrivende tekst for denne dokumentmalen. Denne beskrivelsen vises når du velger dokumentmal ved uttegning.

Lag

Lagnavn for hvilket lag tabellen tegnes ut på.

Tekstformat

Tekstformat (style) som benyttes i tabellen.

Rekkens høyde

Minimumshøyden på hver rekke i tabellen.

Antall rekker i tabellen

Antall rekker i hver tabell.

Nøyaktighet

Angi nøyaktighet for tabellen.

Innstillinger

Første kolonne er indeks

Vis rutenett

Tegner en linje mellom hver rekke i tabellen.

Sist modifisert: 2011/07/18 13:34 av vn_no_ell