Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


fra AutoCAD linje - Vegoppmerkingslinje

Benytt denne funksjonen for å endre flere linjer til vegoppmerkingslinjer i samme operasjon.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: fra AutoCAD linje - Vegoppmerkingslinje
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > fra AutoCAD linje - Vegoppmerkingslinje

Oversikt over funksjonalitet

Velg Referanselinje <

Her kan man velge hvilke linje som skal benyttes som referanselinje for beregning av lengder (lengden på hver strek i linjetypen).

Velg Plinje, linje eller bue <

Her velger man hvilke linje/linjer man ønsker å gjøre om til vegoppmerkingslinjer.

Velg linjetype fra tegning <

Setter aktiv linjetype ved å peke på et referanseobjekt i tegningen.

Sist modifisert: 2011/07/18 10:22 av vn_no_ell