Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Sperrefelt 1 (vinkel)

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av sperrefelt 1 (vinkel).

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Sperrefelt 1 (vinkel)
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Sperrefelt 1 (vinkel)

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Referanselinje/Begrensningslinje:

Velg en polylinje, linje eller bue: (R1)

Kantlinjer:

Velg første kantlinje (polylinje, linje eller bue): (L1)

Velg andre kantlinje (polylinje, linje eller bue): (L2)

Innstillinger

Det er mulig å definere følgende parametre for et sperrefelt:

Rediger på eksisternde sperrefelt

Det finnes to to forskjellige tegnikker for å redigere på et sperrefelt etter at det er tegnet opp. Enten så kan man benytte AutoCAD Grips (pek på sperrefeltet) eller så kan man benytte Ctrl + høyre mustast.

Sist modifisert: 2011/07/18 10:37 av vn_no_ell