Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Gangfelt

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av gangfelt.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Gangfelt
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Gangfelt

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Setup/<Velg startpunkt eller pess ENTER for å velge objekt>: (P1)

Ved å velge Setup så får man mulighhet til å redigere på gangfeltets parametre. Programmet gir mulighet for å konstruere gangfeltet på to forskjellige måter. Enten så kan man peke på et punkt på skjermen (P1) eller så kan man trykke ENTER for å velge en polylinje som danner ytterbegrensningen på gangfeltet.

Undo/ <Sluttpunkt for linjen>: (P2)

Vinkel « 100g =1»: (P3)

Det siste spørsmålet gir mulighet til å styre vinkelen mellom gangfeltets lengde- og tverretning. Vinkelen kan gis inn, enten fra tastaturet, eller ved peking med kursoren. Ved peking vil det fremkomme en elastisk linje fra “øvre venstre hjørne” (P2) til ett fritt valgt punkt (P3) som er retningsbestemmende for vinkelen.

3 punkter

Med polylinje

Avstanden mellom punktet P2 og P3 vil bli gangfeltets bredde.

Innstillinger

Det er mulig å definere følgende parametre for et gangfelt:

Sist modifisert: 2011/07/18 12:54 av vn_no_ell