Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn referansesymbol

Denne kommandoen benyttes for å sette ut “referansesymbol/nummer” på tegningen. Dette symbolet blir benyttet som en henvisning til tegnforklaringen for Vegoppmerking.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Tegn referansesymbol
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Tegn referansesymbol

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Velg linje:

Innsettingspunkt :

Pek på ønsket insettningspunkt for referansesymbolet.

Tekst :

Skriv inn ønsket tekst (henvisning til tegnforklaring) og avslutt med ENTER.

innstilling

Det er mulig å definere følgende parametre for et referansesymbol:

Sist modifisert: 2011/07/18 13:27 av vn_no_ell