Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vikelinje

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av vikelinje.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Vikelinje
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Vikelinje

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Setup/<Velg startpunkt eller pess ENTER for å velge objekt>: (P1)

Ved å velge Setup så får man mulighhet til å redigere på vikelinjens parametre. Programmet gir mulighet for å konstruere vikelinjen på to forskjellige måter. Enten så kan man peke på et punkt på skjermen (P1) eller så kan man trykke ENTER for å velge en polylinje som vikelinjen skal følge.

Undo/ <Sluttpunkt for linjen>: (P2)

Vinkel « 100g =1»: (P3)

Det siste spørsmålet gir mulighet til å styre vinkelen på vikelinjen. Vinkelen kan gis inn, enten fra tastaturet, eller ved peking med kursoren. Ved peking vil det fremkomme en elastisk linje fra “øvre venstre hjørne” (P2) til ett fritt valgt punkt (P3) som er retningsbestemmende for vinkelen.

3 punkter

Polylinje

Vinkelen mellom punktet P2 og P3 vil bli retningsbestemmende for vikelinjen.

Innstillinger

Det er mulig å definere følgende parametre for en vikelinje:

Rediger på eksisterende vikelinje

Det finnes to to forskjellige tegnikker for å redigere på en vikelinje etter at det er tegnet opp. Enten så kan man benytte AutoCAD Grips (pek på vikelinjen) eller så kan man benytte Ctrl + høyre mustast.

Sist modifisert: 2011/07/18 13:03 av vn_no_ell