Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Sperrefelt (skrå)

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av sperrefelt (skrå).

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Sperrefelt (skrå)
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Sperrefelt (skrå)

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Kantlinjer:

Velg første kantlinje (polylinje, linje eller bue): (L1)

Velg andre kantlinje (polylinje, linje eller bue): (L2)

Retning:

Pek på startpunkt: (P1)

Pek på sluttpunkt: (P2)

Det er mulig å definere følgende parametre for et sperrefelt:

Det finnes to to forskjellige tegnikker for å redigere på et sperrefelt etter at det er tegnet opp. Enten så kan man benytte AutoCAD Grips (pek på sperrefeltet) eller så kan man benytte Ctrl + høyre mustast.

Sist modifisert: 2011/07/18 10:30 av vn_no_ell