Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Sett inn symbol/Tekst

Funksjonen aktiviserer linjetype-/symbolbiblioteket.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Sett inn symbol/Tekst…
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Sett inn symbol/Tekst…

Oversikt over funksjonalitet:

Linjetype

Velg ønsket linjetype fra dialogboksen og slipp ned (“Drag and Drop”) på ønsket sted i tegningen.

Symboler og tekst

Velg ønsket symbol eller tekst fra dialogboksen og slipp ned (“Drag and Drop”) på ønsket sted i tegningen. Rotasjonsvinkelen for symbol eller tekst bestemmes ved å angie en eksakt tallverdi på kommandolinjen eller ved peking i tegningen.

Dialogen er en flytende dialog. Dette betyr at dialogen er lett tilgjengelig og kan ligge åpen mens man benytter andre AutoCAD funksjoner.

Sist modifisert: 2011/11/04 10:52 av admin