Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Rediger vegoppmerking

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Rediger vegoppmerking
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Rediger vegoppmerking

Funksjonaliteten til denne kommandoen avhenger av type Vegoppmerkings objekt som er valgt.

Emner

Redigering generelt

Ctrl + høyre mustast

Alle Vegoppmerkingsobjekter kan redigeres vha. Ctrl + høyre mustast samtidig som man holder ”pekeren” over ønsket Vegoppmerkingsobjekt.

Programet vil vise en meny (varierende innhold) med alle de funksjonene som er tilgjengelig for det aktuelle objektet, se eksempel under.

AutoCAD Grips

De aller fleste Vegoppmerkingsobjektene har innlagt støtte for AutoCAD Grips. AutoCAD grips aktiverses ved at man peker på ønsket Vegoppmerkingsobjekt.

Rediger linje segment

Det er laget en egen funksjon for å redigere på de forskjellige linje segmentene til en vegoppmerkingslinje.

Følgende dialogboks kommer opp ved redigering på en vegoppmerkingslinje:

Det er i denne dialogboksen lakt inn funksjonalitet for å endre på flere linjetypen og lengden på til de forskjellige linje segmentene.

Oversikt over funksjonalitet

Seg. No.

Mulig å “Sette inn segment”
Deler valgt linje segment i to like deler (samme linjetype)

Mulig å “Sette segment”
Fjerner valgt linje segment (slår sammen segmentet med foregående linje segment)

Linjetype

Her kan man endre linjetypen på de forskjellige linje segmentene.

Fra/Til

Her er det mulig å justere lengden på hvert linje segment (linjetype).

Oppdater

Oppdaterer tegningen med de endringene som er gjort i dialogboksen.

OK

Avslutter kommandoen samtidig som med at tegningen oppdateres med de endringene som er gjort i dialogboksen.

Rediger referansesymbol

Følgende dialogboks kommer opp ved redigering på et referansesymbol:

Sist modifisert: 2011/07/18 13:22 av vn_no_ell