Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegn vegoppmerkingslinje

Programmet vil avrunde/flytte det punktet du peker på til nærmest mulige punkt i hht. valgt linjetype (stipling må starte/stoppe på riktig måte).

Det finnes to to forskjellige tegnikker for å redigere på en vegoppmerkingslinje etter at det er tegnet opp. Enten så kan man benytte AutoCAD Grips (pek på sperrefeltet) eller så kan man benytte Ctrl + høyre mustast.

Denne kommandoen kan benyttes til automatisk opptegning av vegoppmerkingslinjer. Kommandoen tar utgangspunkt i en eksisterende polylinje, linje eller bue og legger deretter vegoppmerkingslinjer på “toppen” av linjen (lager et nytt objekt).

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Vegoppmerkingslinjer
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Vegoppmerkingslinjer

Konstruer

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Referanselinje/Begrensningslinje::

Velg et annet objekt (polylinje, linje eller bue)! Press Enter hvis du ønsker referanselinjen som senterlinje

Select objects:

Velg ønsket referanselinje/begrensningslinje. Det er mulig å velge flere forskjellige linjer. Den første linjen man velger blir referanse/begrensningslinje de neste linjene som velges blir vegoppmerkingslinjer. Ønsker du å benytte referanselinjen/begrensningslinjen som vegoppmerkingslinje kan man trykke ENTER på “Select objects”.

Velg deretter ønsket linjetype fra nedtrekksmenyen i dialogboksen.

Start punkt

Pek på ønsket startpunkt for vegoppmerkingslinjen eller skriv inn ønsket profilnummer (lokal kjeding for hver referanslinje/begrensningslinje) i dialogboksens “Fra” felt.

Undo/<Neste punkt>:

Pek på endepunktet for dette linjesegmentet.

Neste punkt:

Velg ny linjetype fra nedtrekksmenyen og pek deretter på neste punkt.

Neste punkt:

Velg ny linjetype fra nedtrekksmenyen og pek deretter på neste punkt.

Neste punkt:

Avslutt med ENTER.

Sist modifisert: 2011/07/18 10:19 av vn_no_ell