Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Innstillinger

De forskjellige verdiene som settes her blir benyttet som standardverdier i de forskjellige funksjonene.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Innstillinger
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Innstillinger

Teksthøyde

Teksthøyden som blir brukt ved forskjellig hastighet.

Fartsgrense

Her settes fartsgrensen som ønskes benyttet i prosjektet. Programmet benytter hastigheten som er satt her til å hente inn riktige linjetyper, piler, teksthøyde samt symbolstørrelse.

Presentasjonsmodus

Velg den presentasjonsmodusen du ønsker programmet skal benytte.

Lagoppsett

Velg det lagoppsettet du ønsker programmet skal benytte.

Sist modifisert: 2011/07/18 13:42 av vn_no_ell