Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Trim med lukket polyline

Denne kommandoen kan benyttes til å “fikse/justere” litt på vegoppmerkingsobjekter.

MOUS_ICO Verktøylinje: Vegoppmerking: Trim med lukket polyline
MOUS_ICO Meny: Vegoppmerking > Trim med lukket polyline

Følgende spørsmålssekvens vil framkomme ved oppstart:

Velg et vegoppmerkingsobjekt:

Pek på ønsket vegoppmmerkingsobjekt (f.eks. gangfelt)

Velg område:

Pek på en lukket polylinje (benyttes som kniv)

Sist modifisert: 2011/07/18 13:24 av vn_no_ell